Zeměpis 9. ročník

(aktualizováno 31. 3. 2018)

Obecně: Co nosit do hodin zeměpisu   Za co získat známku   Na co se zaměřuji  

Plán na nejbližší období - BŘEZEN, DUBEN 2018

 • úterý 3. dubna - test "PRŮMYSL, TĚŽBA SUROVIN, ENERGETIKA, DOPRAVA" (učebnice str. 20 - 32)
 • doprava - prezentace
 • doprava informací - prezentace
 • cestovní ruch - pdf
 • výroba elektřiny v ČR (prezentace)
 • těžba surovin - mapka
 • lokalizační faktory - schema
 • průmyslové revoluce, lokalizační faktory
 • hospodářství - úvod (učebnice str. 12-14)

 • Orientace na politické mapě (Evropy a světa)

  Žák 9. ročníku by měl umět na jít na mapě:
 • VŠECHNY státy Evropy
 • významná velká evropská města (viz odkazy níže)
 • vybrané státy světa (viz odkazy níže)
 • velká světová města (viz odkazy níže)

 • Slepé mapy + pojmy, které používám v testech a při zkoušení
  mapa světa, mapa Evropy, státy - pojmy, města světa - pojmy, města Evropy - pojmy

  On-line zdroje k procvičování orientace na mapě
 • Evropa: státy Evropy (slepemapy.cz), státy Evropy (online.seterra.com), města Evropy (slepemapy.cz), města Evropy (online.seterra.com)
 • Svět: státy světa (slepemapy.cz), velké státy světa (online.seterra.com), 25 největších měst světa (online.seterra.com)

 • Dřívější témata

 • Zemědělství (učebnice str. 14-19)
 • Hospodářství - úvod (učebnice str. 12-14)
 • Obyvatelstvo světa (učebnice str. 5-11)
 • Česká republika - opakování