Matematika

(aktualizováno 24. 9. 2013)

Odkazy od paní učitelky Švirákové

Procvičení českého jazyka a matematiky pro 1.stupeň i 2.stupeň ZŠ: onlinecviceni.cz

VI. třída, VII. třída, VIII. třída

Procvičování matematiky v úlohách e-matematika.cz

 • pro IX. třídu procvičování rovnic
 • pro VIII. a IX. třídu procvičování výrazů
 • matematika je hra, nebo-li logické hry a hádanky

 • Desetinná čísla

 • hra "Hledej Timyho (klikáním na žluté čtverečky)
 • Zlomky

 • velikost zlomku - zápis číslem dle obrázku
 • výběr obrázku dle číselného zápisu zlomku (ovládá se šipkami)
 • společný jmenovatel zlomků - graficky (velmi názorné)
 • porovnávání zlomků - který je větší?
 • zlomky, procenta - část koláče, nádoba s vodou...
 • zlomky + desetinná čísla - pexeso
 • sčítání zlomků
 • násobení zlomků
 • zajíc a želva - hra se zlomky
 • létající talíře - hra se zlomky
 • Obvod a obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku

 • obvod čtverce a obdélníku (perimeter = obvod)
 • obsah čtverce a obdélníku (area = obsah, plocha, ...)
 • obsah trojúhelníku (area = obsah, plocha, ...)
 • obvod a obsah obrazců ve čtvercové síti (perimeter = obvod, area = obsah, plocha, ...)
 • obsah nepravidelného obrazce (area = obsah, plocha, ...)
 • porovnávání obsahu čtverce, obdélníku a trojúhelníku
 • obsah trojúhelníku ve čtvercové síti
 • Další různé

 • objem kvádru
 • rovnice
 • osová souměrnost
 • měření a odhad velikosti úhlu
 • úhly - střídavé, souhlasné, ...
 • Matematické hry

 • patnáctka - přesouvání kostek s čísly
 • Matematické rozcestníky

 • ZŠ a MŠ Na Beránku - výborné
 • Geogebra - applety
 • Rozdělení matematiky dle věku i okruhů (v angličtině, ale jednoduché)