Chemie

(aktualizováno 2. 3. 2015)

8. ročník

 • Projekt "Voda" - témata pro skupinovou práci

 • A opět názvosloví
 • Alkalické kovy
 • Bezkyslíkaté kyseliny
 • Bezpečnost
 • Částicové složení látek
 • Dusík, fosfor
 • Halogenidy
 • Halové prvky
 • Hmotnostní zlomek a koncentrace roztoku
 • Hydroxidy
 • Chemická reakce a její rovnice
 • Chemická vazba
 • Chemické názvosloví 2prvkových sloučenin
 • Chemické názvosloví sloučenin
 • Chemické prvky - jejich názvy a značky
 • Ionty
 • Jak se tvoří názvy halogenidů
 • Jak se tvoří názvy hydroxidů
 • Jak se tvoří názvy kyselin
 • Jak se tvoří názvy oxidů
 • Jak se tvoří názvy sulfidů
 • Kovy
 • Křemík
 • Kyselost a zásaditost vodných roztoků
 • Kyslík
 • Kyslíkaté kyseliny
 • Látkové množství, molární hmotnost
 • Látky a tělesa
 • Molekuly a chemické sloučeniny
 • Neutralizace
 • Oxidy důležité pro stavebníky
 • Oxidy a životní prostředí
 • Periodická soustava prvků
 • Procentové složení sloučenin
 • Rozlišování látek
 • Síra
 • Směsi
 • Sulfidy
 • Uhlík
 • Voda
 • Vzduch
 • 9. ročník

 • Aldehydy a ketony
 • Alkenya alkyny
 • Alkoholy
 • Areny
 • Bílkoviny
 • Estery
 • Halové deriváty uhlovodíků
 • Hoření
 • Chemické reakce a teplo
 • Jak vznikají soli
 • Karboxylové kyseliny
 • Léčiva
 • Lipidy
 • Makromolekulární látky uměle vyrobené
 • Názvosloví solí
 • Organická chemie
 • Polysacharidy
 • Psychotropní látky
 • Redoxní reakce
 • Sacharidy
 • Soli nad zlato
 • Uhlovodíky
 • Vitamíny
 • Vlivy na rychlost reakcí
 • Výpočet hmotnosti látek
 • Zdroje uhlovodíku