Projekt centra vzdělávání

Základní škola v Jablůnce je i ve školním roce 2014/2015 zapojena do projektu „Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji.“
Tento projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti ve středních a základních školách ve Zlínském kraji, na metodickou podporu pedagogů a cílené investice do technického vybavení a zařízení škol, podporuje spolupráci základních a středních škol.
Naše škola je jednou z 11 partnerských škol Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně.
V rámci partnerské spolupráce jsou realizovány následující aktivity:
Pro obrovský zájem o práci v kroužcích museli organizátoři upustit od původního záměru účasti žáků 1x za dva týdny a rozdělili účastníky do skupin, které se střídají na pracovištích podle rozvrhu.

ROZVRHY KROUŽKŮ NAŠICH ŽÁKŮ ve školním roce 2014/2015

Vždy v úterý 15.00 – 16.30
  • říjen: 7. a 21.
  • listopad: 4. a 18.
  • prosinec: 2. a 16.
  • leden: 13. a 27.
  • únor: 10. a 24.
  • březen: čtvrtek 5.3. a úterý 24.3.
  • duben: 7. a 21.
  • květen: 5. a 19.
  • červen: 2. a 16.