Informace k odevzdávání učebnic na konci školního roku

Učebnice jsou žákům na začátku školního roku zapůjčovány. Žáci jsou vždy na začátku školního roku (a opakovaně i v průběhu roku) upozorněni, že se mají ke svěřeným učebnicím dobře chovat a dbát na jejich stav. Vandalské chování a nešetrné zacházení s nimi způsobuje, že se každým rokem musí na nákup nových učebnic věnovat zbytečně mnoho prostředků, které by bylo možno využít i jinak.
Příklady cen učebnic v 8.ročníku:
 • angličtina - 285 Kč
 • němčina - 169 Kč
 • chemie - 99 Kč
 • česká jazyk - 145 Kč
 • atd.
 • Celková hodnota zapůjčených učebnic jednomu žákovi 8.ročníku je přes 1 500 Kč!
  V každé třídě na druhém stupni máme více než 20 žáků, tzn. že nákup učebnic pro žáky např. 8.ročníku stojí minimálně 30 000 Kč.
  Všichni vyučující používají při odevzdávání učebnic na konci školního roku stejný postup:
 • běžné opotřebení = 0 Kč
 • mírné poškození = čtvrtina ceny učebnice
 • velké poškození = polovina ceny učebnice
 • ztráta učebnice = žák přinese učebnici novou nebo zaplatí celou cenu učebnice
 • Cena učebnice je dána katalogem distributora, od kterého učebnice odebíráme.
  O tom, do jaké kategorie učebnici zařadit, rozhoduje vybírající (třídní) učitel. Učebnice, které jsou v oběhu 5 a více let, mají nulovou zbytkovou hodnotu. Stáří učebnice, popřípadě již její špatný stav při převzetí (byl zaprotokolován) znamená poměrné snížení hodnoty učebnice.
  Pokud žák požádá, škola mu vystaví stvrzenku o přijetí peněz. Utržené peníze jdou na účet "Spolku rodičů" při ZŠ Jablůnka. Z takto získaných prostředků se financují učební pomůcky, odměny pro žáky při soutěžích, vstupné při kulturních akcích apod. Účetnictví Spolku rodičů pravidelně kontroluje revizní komise Rady rodičů.
  Snad je v naší společnosti, která se nechce hlásit k dobám minulým, kdy bylo ve škole “vše zadarmo”, tento přísnější postup vůči oněm některým nepořádníkům pochopitelný.

  Vedení školy