Úřední deska

(aktualizace 26. června 2018)

Aktuálně
 • 26.6. informace k odevzdávání učebnic na konci školního roku
 • 26.6.2018 konec šk.roku 2017/2018 a prázdninový provoz
 • 26.6. - informace pro rodiče budoucích prvňáků ve školním roce 2018/2019
 • 25.5.2018 GDPR - informace o nakládání s osobními údaji v ZŠ Jablůnka, nově podle Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation)
 • od 11.4.2018 přestáváme používat papírové žákovské knížky.

 • Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/19
 • Seznam přijatých žáků pro školní rok 2018/2019
 • Informace o zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Žádost o odklad povinné školní docházky

 • Základní informace o škole
 • Základní informace o škole
 • Stručně nejdůležitější informace o školním roce 2017/2018 (zvonění, třídnictví, termíny třídních schůzek, družina, jídelna, SRPDŠ, ...)

 • Školní řád
 • Školní řád - platný od 2. 9. 2013, dodatek č. 1, dodatek č. 2 ke školnímu řádu
 •   Pravidla pro hodnocení žáků - platná od 2. 9. 2013 + dodatek č. 1 k Pravidlům pro hodnocení žáků

 • Školní vzdělávací program "Šance pro všechny"
 • Úvod
 • Učební plán
 • Učební osnovy školního vzdělávacího programu "Šance pro všechny" k nahlédnutí ve sborovně školy
 • Školní vzdělávací program školní družiny

 • Výroční zpráva
 • Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

 • Inspekční zpráva
 • Inspekční zpráva České školní inspekce z inspekční činnosti 20.-24.11. 2015

 • Rozpočet školy
 • schválený rozpočet ZŠ Jablůnka na kalendářní rok 2018
 • schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Jablůnka na roky 2019 - 2020

 • Školská rada
  Školská rada - členové, náplň práce
  Školský zákon
  Školský zákon na stránkách MŠMT

  Zájemcům o vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně
  Podrobné informace pro rodiče, kteří mají zájem o vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně
  Úřední deska v listinné podobě je umístěna na chodbě poblíž ředitelny ZŠ Jablůnka


  Formuláře ke stažení
 • Žádost o uvolnění žáka ze školy na více dní
 • Žádost o přestup žáka do ZŠ Jablůnka
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Žádost o odklad povinné školní docházky