Úřední deska

(aktualizace 26. června 2019)

Aktuálně
 • informace pro rodiče prvňáků šk.roku 2019/20
 • informace k odevzdávání učebnic na konci školního roku 2018/19
 • konec šk.roku 18/19, prázdninový provoz a začátek šk. roku 19/20
 • udělení ředitelského volna 28. 6. 2019

 • Základní informace o škole
 • Základní informace o škole
 • Stručně nejdůležitější informace o školním roce 2018/2019 (zvonění, třídnictví, termíny třídních schůzek, družina, jídelna, SRPDŠ, ...)

 • GDPR (General Data Protection Regulation)
 • GDPR - informace o nakládání s osobními údaji v ZŠ Jablůnka, nově podle Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation)

 • Školní řád
 • Školní řád - platný od 3. 10. 2018
 •   Pravidla pro hodnocení žáků - platná od 2. 9. 2013 + dodatek č. 1 k Pravidlům pro hodnocení žáků

 • Školní vzdělávací program "Šance pro všechny"
 • Úvod
 • Učební plán
 • Učební osnovy školního vzdělávacího programu "Šance pro všechny" k nahlédnutí ve sborovně školy
 • Školní vzdělávací program školní družiny

 • Školní družina
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Časový plán školní družiny

 • Výroční zpráva
 • Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

 • Inspekční zpráva
 • Inspekční zpráva České školní inspekce z inspekční činnosti 20.-24.11. 2015

 • Rozpočet školy
 • schválený rozpočet ZŠ Jablůnka na kalendářní rok 2019
 • schválený střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Jablůnka na roky 2020 - 2021

 • Školská rada
  Školská rada - členové, náplň práce
  Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/20
 • Seznam přijatých žáků pro školní rok 2019/2020
 • Informace o zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020
 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • Žádost o odklad povinné školní docházky

 • Školský zákon
  Školský zákon na stránkách MŠMT

  Zájemcům o vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně
  Podrobné informace pro rodiče, kteří mají zájem o vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně
  Úřední deska v listinné podobě je umístěna na chodbě poblíž ředitelny ZŠ Jablůnka


  Formuláře ke stažení
 • Žádost o uvolnění žáka ze školy na více dní
 • Žádost o přestup žáka do ZŠ Jablůnka