Pedagogičtí pracovníci (šk. rok 2017/2018)

(aktualizováno 8. 3. 2018)
Jméno, titul Pracovní zařazení, funkce Aprobace Třídnictví
Daňová Gabriela asistent pedagoga .
Drlík Luděk, Mgr. ředitel školy, výchovný poradce ČJ-R-TV .
Dřevojánková Hana, Mgr. učitelka ČJ-NJ 9.
Dřevojánková Pavla učitelka 1.st.ZŠ 5.
Fojtíková Jitka ved. vychovatelka. šk. družiny . .
Hurtíková Dana, Mgr. učitelka 1.st.ZŠ 4.
Kovářová Jarmila učitelka 1.st.ZŠ 2.
Kubičíková Kateřina asistent pedagoga .
Kučerová Pavlína, Mgr. učitelka M-Tv 8.
Mikačová Lucie, Mgr. učitelka M .
Michalíková Renata, Mgr. učitelka Aj - Nj 6.
Nevolová Olga asistent pedagoga .
Plátková Jitka učitelka 1.st.ZŠ 1.
Smilek Lukáš Mgr. učitel, metodik prevence D-Ov 7.
Sýkorová Dagmar asistent pedagoga .
Šošolík Ivan, Mgr. zástupce ředitele M-Ze .
Tomešková Renata vychovatelka školní družiny . .
Vaněk Vlastimil, Mgr. učitel CH-PČ .
Zálešáková Hana, Mgr. učitelka 1.st.ZŠ 3.