Projekt "Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ Jablůnka"

(Aktualizace 1. září 2017)

 • Název projektu: "Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ Jablůnka"
 • Operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání"
 • Výzva č. 02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I"
 • Datum zahájení pojektu: 1. 9. 2017
 • Datum předpokládaného ukončení projektu: 31.8.2019
 • Projekt je dotován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

 • Stručný přehled aktivit projektu

 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (největší část dotace)
 • vzdělávání pedagogů
 • výměna zkušeností s učiteli z jiných škol v okolí
 • tandemová výuka (učí dva učitelé současně v jedné třídě)
 • použití nových výukových metod ve výuce
 • klub zábavné logiky a deskových her (šachy, dáma apod.)
 • CLIL – kurz anglického jazyka pro vybrané učitele, použití anglického jazyka i ve výuce jiných předmětů, než je angličtina