Škola připravuje

(Aktualizace: 16. 4. 2019)
Poznámka: plán v této podobě není definitivní, bude doplňován a upřesňován v průběhu roku

 • 16.04. úterý „Ukliďme Jablůnku“ (od 9:45)
 • 18.-22.04. Velikonoční prázdniny + víkend + pondělí
 • 18.04. čtvrtek Velikonoční jarmark (OÚ)
 • 23.04. úterý BESIP den na dopravním hřišti u OÚ Jablůnka
 • 25.04. čtvrtek od 5. vyučovací hodiny „Školní laťka“
 • 29.04. pondělí Filharmonie Zlín - "Co je instrumentace" 6.-7. ročník
 • 30.04. úterý 16:00 slet čarodějnic
 • KVĚTEN 2019

 • 01.05. středa státní svátek
 • 03.05. pátek „Pohár rozhlasu“ – atletika (výběr žáků 2. stupně)
 • 04.05. sobota zájezd „Jarní Floria Kroměříž“ – pořádá OÚ Jablůnka
 • 08.05. středa státní svátek
 • 09.05. čtvrtek akademie k výročí školy (dopoledne pro žáky, odpoledne pro rodiče)
 • 09.05. čtvrtek „Den otevřených dveří“
 • 10.05. pátek 16:00 setkání k výročí školy - zaměstnanci souč i bývalí, pozvaní hosté
 • 20.05. pondělí návštěva partnerské školy ve Svinné
 • 20.05. pondělí ředitelské volno
 • 24.05. pátek školní výlet žáků 6. A Brno
 • 28.-29.05. út-st školní výlet žáků 6.B Ostrava
 • 28.05. úterý školní výlet žáků 7. ročníku
 • 29.05. středa školní výlet žáků 1. a 3. ročníku Rožnov, Pustevny
 • 30.05. čtvrtek školní výlet žáků 4. a 5. ročníku Kopřivnice, Hukvaldy
 • 31.05. pátek školní výlet žáků 8. ročníku Štramberk
 • ČERVEN 2019

 • 04.06. úterý konzultační odpoledne pro rodiče
 • 05.- 07.06. st-pá školní výlet žáků 9. ročníku
 • 13.06. čtvrtek 16:00 beseda pro rodiče "Skrytá nebezpečí internetu"
 • 20.06. čtvrtek pedagogická rada, školská rada
 • 20.06. čtvrtek žáci 1. ročníku pasováni na čtenáře (knihovna)
 • 27.06. čtvrtek vysvědčení, ukončení školního roku 2018/2019
 • 28.06. pátek ředitelské volno