Školní parlament 2016/2017

(aktualizováno 4. 3. 2017)

1) Školní parlament je složen ze zástupců jednotlivých tříd ZŠ Jablůnka (čtvrtá až devátá třída). Na začátku školního roku 2016 /2017 byly v jednotlivých třídách demokraticky zvoleni zástupci a náhradníci do Školního parlamentu. Vedením činnosti Školního parlamentu byl pověřen Mgr. Lukáš Smilek.

SEZNAM ČLENŮ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Třída Zástupci Náhradníci
4.třída Adéla Hanzlíková, Aneta Šuláková Lukáš Daňko, Robert Koňařík
5.třída Matyáš Halko, Marie Pagáčová Ondřej Galda, Michaela Mikulová
6.třída Silvie Hovořáková, Jan Pisklák Aneta Píchalová, Matyáš Machala
7.třída Michael Hajda, Johana Hůževková Sára Zabloudilová, Danila Žambochová
8.třída Ondřej Malý, Ilona Kalinová Nikol Drašková, Jiří Děckuláček
9.třída Radka Tanečková, Tereza Hanzlíková Lukáš Klvaňa, Nikola Kheilová


2) Školní parlament se schází vždy dvakrát za měsíc v době velké přestávky v učebně Hudební výchovy na druhém stupni ZŠ Jablůnka. Členové parlamentu si také odhlasovali, že v případě potřeby (např. organizace projektů parlamentu) se můžou sejít i v jinou předem dohodnutou dobu. O termínu jednotlivých schůzek a bodech programu jsou členové parlamentu informováni pomocí nástěnky metodika prevence na chodbě mezi prvním a druhým stupněm ZŠ Jablůnka. Schůzky parlamentu bývají převážně každý druhý pátek.

3) Školní parlament dává svým členům možnost aktivně se zapojit do dění ve škole. Je také prostředkem pro přenos informací a napomáhá spolupráci mezi jednotlivými třídami. Snaží se podporovat výchovu žáků k principům demokracie a působit proti rizikovým jevům v chování.

4) Členové parlamentu mohou kdykoliv předkládat své návrhy a postřehy o dění ve škole vedoucímu parlamentu a ten je následně zařazuje do plánu příštího jednání. Při jednání také platí rovnost hlasů a právo jednotlivých členů na svobodné vyjádření.

Program činnosti Školního parlamentu – projednávaná témata

Září

 • volba zástupců do Školního parlamentu
 • první schůzka zvolených zástupců - organizační záležitosti
 • Říjen

 • diskuze o momentálních problémech a potřebách školy, postřehy, zástupců o dění na škole
 • dotazníky pro zástupce parlamentu a jejich vyhodnocení – očekávání, představy o činnosti parlamentu, možné akce parlamentu
 • Listopad

 • diskuze o momentálních problémech a potřebách školy, postřehy zástupců o dění na škole
 • Prosinec

 • diskuze o momentálních problémech a potřebách školy, postřehy zástupců o dění na škole
 • setkání zástupců parlamentu s ředitelem školy
 • Leden

 • diskuze o momentálních problémech a potřebách školy, postřehy zástupců o dění na škole
 • připomínky zástupců k budoucímu směřování školy – dlouhodobá koncepce školy
 • Únor

 • diskuze o momentálních problémech a potřebách školy, postřehy zástupců o dění na škole
 • příprava zástupců na setkání s ředitelem školy – příprava otázek