Školní parlament 2017/2018

(aktualizováno 21. 12. 2017)

SEZNAM ČLENŮ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Třída Zástupci
4.třída Jakub Brinček, Pavel Martinek, Adéla Olšáková, Gabriela Zálešáková
5.třída Adéla Hanzlíková, Ondřej Kovář, Jakub Procházka, Eliška Zapalačová
6.třída Marie Pagáčová, Michaela Mikulová, Daniel Pajdla, Tomáš Zavadil
7.třída Silvie Hovořáková, Jan Pisklák, Zuzana Hajdíková
8.třída Johana Hůževková, Barbora Dobešová, Sára Zabloudilová
9.třída Ondřej Malý, Ilona Kalinová, Nikol Drašková, Samuel Solař

1) Školní parlament je složen ze zástupců jednotlivých tříd ZŠ Jablůnka (čtvrtá až devátá třída). Na začátku školního roku 2017/2018 byli v jednotlivých třídách demokraticky zvoleni zástupci do Školního parlamentu. Vedením činnosti Školního parlamentu byl pověřen Mgr. Lukáš Smilek.

2) Školní parlament se schází většinou dvakrát za měsíc v době velké přestávky v učebně Hudební výchovy na druhém stupni ZŠ Jablůnka. Členové parlamentu si také odhlasovali, že v případě potřeby (např. organizace projektů parlamentu) se můžou sejít i v jinou předem dohodnutou dobu. O termínu jednotlivých schůzek a bodech programu jsou členové parlamentu informováni pomocí nástěnky metodika prevence na chodbě mezi prvním a druhým stupněm ZŠ Jablůnka. Schůzky parlamentu bývají převážně každou druhou středu.

3) Školní parlament dává svým členům možnost aktivně se zapojit do dění ve škole. Je také prostředkem pro přenos informací a napomáhá spolupráci mezi jednotlivými třídami. Snaží se podporovat výchovu žáků k principům demokracie a působit proti rizikovým jevům v chování.

4) Členové parlamentu mohou kdykoliv předkládat své návrhy a postřehy o dění ve škole vedoucímu parlamentu a ten je následně zařazuje do plánu příštího jednání. Při jednání také platí rovnost hlasů a právo jednotlivých členů na svobodné vyjádření.


Program činnosti Školního parlamentu – projednávaná témata

Září

  • volba zástupců do Školního parlamentu
  • první schůzka zvolených zástupců - organizační záležitosti
  • Říjen

  • očekávání zástupců tříd od činnosti parlamentu
  • diskuze o momentálních problémech a potřebách školy, postřehy zástupců o dění na škole
  • Listopad

  • diskuze o momentálních problémech a potřebách školy, postřehy zástupců o dění na škole
  • Prosinec

  • diskuze o momentálních problémech a potřebách školy, postřehy zástupců o dění na škole
  • hodnocení vánoční výzdoby tříd a vyhlášení výsledků soutěže o nejlépe vyzdobenou třídu