Školní parlament 2017/2018

(aktualizováno 14. 8. 2017)

1) Školní parlament je složen ze zástupců jednotlivých tříd ZŠ Jablůnka (čtvrtá až devátá třída). Na začátku školního roku jsou v jednotlivých třídách demokraticky zvoleni zástupci a náhradníci do Školního parlamentu. Vedením činnosti Školního parlamentu byl pověřen Mgr. Lukáš Smilek.

2) Školní parlament se schází vždy dvakrát za měsíc v době velké přestávky v učebně Hudební výchovy na druhém stupni ZŠ Jablůnka. Členové parlamentu si také odhlasovali, že v případě potřeby (např. organizace projektů parlamentu) se můžou sejít i v jinou předem dohodnutou dobu. O termínu jednotlivých schůzek a bodech programu jsou členové parlamentu informováni pomocí nástěnky metodika prevence na chodbě mezi prvním a druhým stupněm ZŠ Jablůnka. Schůzky parlamentu bývají převážně každý druhý pátek.

3) Školní parlament dává svým členům možnost aktivně se zapojit do dění ve škole. Je také prostředkem pro přenos informací a napomáhá spolupráci mezi jednotlivými třídami. Snaží se podporovat výchovu žáků k principům demokracie a působit proti rizikovým jevům v chování.

4) Členové parlamentu mohou kdykoliv předkládat své návrhy a postřehy o dění ve škole vedoucímu parlamentu a ten je následně zařazuje do plánu příštího jednání. Při jednání také platí rovnost hlasů a právo jednotlivých členů na svobodné vyjádření.

SEZNAM ČLENŮ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Třída Zástupci Náhradníci
4.třída
5.třída
6.třída
7.třída
8.třída
9.třída

SEZNAM ČLENŮ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Třída Zástupci Náhradníci
4.třída Adéla Hanzlíková, Aneta Šuláková Lukáš Daňko, Robert Koňařík
5.třída Matyáš Halko, Marie Pagáčová Ondřej Galda, Michaela Mikulová
6.třída Silvie Hovořáková, Jan Pisklák Aneta Píchalová, Matyáš Machala
7.třída Michael Hajda, Johana Hůževková Sára Zabloudilová, Danila Žambochová
8.třída Ondřej Malý, Ilona Kalinová Nikol Drašková, Jiří Děckuláček
9.třída Radka Tanečková, Tereza Hanzlíková Lukáš Klvaňa, Nikola Kheilová