Školní parlament 2018/2019

(aktualizováno 11. 10. 2018)

1) Školní parlament je složen ze zástupců jednotlivých tříd ZŠ Jablůnka (čtvrtá až devátá třída). Na začátku školního roku 2018/2019 byly v jednotlivých třídách demokraticky zvoleni zástupci do Školního parlamentu.
Vedením činnosti Školního parlamentu byl pověřen Mgr. Lukáš Smilek.

SEZNAM ČLENŮ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Třída Zástupci
4.třída Gabriela Malá, Klára Solařová, Vojtěch Sušeň, Kryštof Tomešek
5.třída Jakub Brinček, Adéla Olšáková, Marek Pastorčák
6.A třída Adéla Hanzlíková, Šimon Hurta
6.B třída Tomáš Novotný, Eliška Zapalačová
7.třída Lucas Gager, Martina Klanicová, Michaela Mikulová, Karolína Rudolfová
8.třída René Čuma, Anežka Hlinšťáková, Sára Zabloudilová, Andrea Zralá
9.třída Barbora Dobešová, Johana Hůževková, Ondřej Zavadil

2) Školní parlament se schází většinou dvakrát za měsíc v době velké přestávky v učebně Hudební výchovy na druhém stupni ZŠ Jablůnka. Členové parlamentu si také odhlasovali, že v případě potřeby (např. organizace projektů parlamentu) se můžou sejít i v jinou předem dohodnutou dobu. O termínu jednotlivých schůzek a bodech programu jsou členové parlamentu informováni pomocí nástěnky metodika prevence na chodbě mezi prvním a druhým stupněm ZŠ Jablůnka. Schůzky parlamentu bývají převážně jednou za čtrnáct dní v pátek.

3) Školní parlament dává svým členům možnost aktivně se zapojit do dění ve škole. Je také prostředkem pro přenos informací a napomáhá spolupráci mezi jednotlivými třídami. Snaží se podporovat výchovu žáků k principům demokracie a působit proti rizikovým jevům v chování.

4) Členové parlamentu mohou kdykoliv předkládat své návrhy a postřehy o dění ve škole vedoucímu parlamentu a ten je následně zařazuje do plánu příštího jednání. Při jednání také platí rovnost hlasů a právo jednotlivých členů na svobodné vyjádření.

Program činnosti Školního parlamentu – projednávaná témata

Září
  • volba zástupců do Školního parlamentu
  • první schůzka zvolených zástupců – organizační záležitosti
  • hodnocení projektu „Mléko do škol“
  • příprava na hodnocení školní akce „Soutěž ve výzdobě tříd“