Školní metodik prevence

Aktualizováno: 24. září 2018
Školní metodik prevence: Mgr. Lukáš Smilek

Náplň práce:

 • koordinace a tvorba Minimálního preventivního programu
 • koordinace a podílení se na aktivitách prevence rizikového chování
 • metodické vedení pedagogů v oblasti prevence rizikového chování (práce se třídou, třídním kolektivem, náplň třídnických hodin, řešení aktuálních problémů)
 • spolupráce s institucemi a dalšími zařízeními působícími v oblasti prevence rizikového chování
 • práce s žáky, zákonnými zástupci v rámci rizikového chování
 • Konzultační hodiny:

 • pátek: 7:45 – 9:25
 • kdykoliv po předchozí domluvě
 • telefon: 571 499 433, e-mail: smilek.l@seznam.cz

 • Žáci, zákonní zástupci i pedagogové se se svými problémy mohou také anonymně svěřit schránce důvěry: schrankaduvery@zsjablunka.cz.

  Dokumenty:

 • Minimální preventivní program
 • Program proti šikanování
 • Krizový plán
 • Školní preventivní strategie
 • Aktuální metodická doporučení postupu při řešení rizikového chování
 • Všechny výše uvedené dokumenty jsou k dispozici v kabinetu Školního metodika prevence

  Informace pro zákonné zástupce žáků o Školním programu proti šikanování:

  Naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i naše škola není zcela imunní vůči výskytu projevů šikanování. Proto chceme být připraveni na zachycení příznaků šikany a účinně takovému jednání čelit. S tímto záměrem jsme vytvořili Program proti šikanování.
  Jeho důležitou součástí je spolupráce pedagogů s rodiči a zákonnými zástupci žáků.
  Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence, vedení školy). Využít můžete naši schránku důvěry. Vaši informaci budeme brát vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.