Všeobecně o škole

Historie školy - učitelé       Současnost

Historie školy - události
1850 zřízena soukromá evangelická škola, první známý učitel Čeněk Štorch přezdívaný Štorf
1885 Konfesijní soukromá evangelická škola prohlášena za veřejnou pod vedením učitele Jana Valcháře, výuka v soukromých domech, např. v č.p. 122
1889 umístěny dvě třídy do obecního domku č.p. 46 (bývalá pošta)
1901 výuka třetí třídy v domku č.p. 16 (dnešní budova pošty)
1905 příprava plánů na výstavbu nové školy
1920 na místo řídícího učitele nastupuje Jan Vrána
1922 řídícím učitelem Josef Nuvář
1925 škola rozšířena na čtyřtřídní, o dva roky později pětitřídní škola
1929 duben - listopad výstavba nové školní budovy
1929 9. listopadu kolaudace školní budovy č.p. 206, tzv. dolní školy
1936 škola v Jablůnce šestitřídní
1940 jednání o zřízení měšťanské školy pro děti z Jablůnky, Pržna a Mikulůvky, první žádost o postavení nové školy
1945 1.9. zřízena Měšťanská škola v Jablůnce v budově dolní školy
1947 zahájení výstavby škol, o rok později stavba přerušena, duben 1948 přejmenování obecné školy na národní, měšťanské na střední, ředitelem národní školy Jan Kratochvíl, střední Jaroslav Dlouhý
1950 výuka pro nedostatek prostor též v Pržně a budkově bývalých skláren
1950 zahájena jednání s úřady o stavbě nové školy
1951 uvolněny finanční prostředky na dostavbu školy,obnoveny práce
1951 na podzim zahájeny práce Na Láni
1953 září - sloučení školy národní a střední v osmiletou střední školu - OSŠ 1. stupeň tvoří 1. -5. ročník, 2. stupeň 6. -8. ročník, ředitelem Miroslav Klvaňa
1954 29. srpna 1954 slavnostní otevření nové školní budovy č.p. 307, tzv. horní školy
1958 opravy dolní školy - výuka na směny
1961 škola přejmenována na základní devítiletou školu ZDŠ
1968 zavedeny volné soboty
1982 základní devítiletá škola přejmenována na základní školu
1986-1987 zahájení přípravných prací na dostavbě areálu ZŠ, projektová dokumentace k výstavbě učebnového pavilonu, pavilonu pro stravování, tělocvičny
1990 vydáno stavební povolení k dostavbě, zahájení stavebních prací
1991 zastavena dostavba, dokončena hrubá stavba, rozhodnuto z úsporných důvodů pouze o dostavbě učebnového pavilonu
1995 žádost OÚ Jablůnka o přidělení finančních prostředků na dokončení dostavby, pokračují práce na vnitřních rozvodech
1995 Základní škola Jablůnka právním subjektem
1996 pro nedostatek financí definitivní zakonzervování dostavby
1998 žádost OÚ o poskytnutí finanční dotace na dokončení dostavby školy
1998 listopad - obnovena jednání o dostavbě školy
1999 leden - přiděleny finanční prostředky na dostavbu učebnového pavilonu
1999 duben - zahájeny stavební práce na dokončení přístavby školy
1999 září -slavnostní otevření nové školní budovy
2004 rekonstrukce školní kuchyně
2010 rekonstrukce toalet 1.stupně
2011 výměna oken v celé budově školy