Všeobecně o škole

Současnost    Historie školy - události    Historie školy - absolventi

Historie školy - učitelé
Učitelé 1. stupně OSŠ, ZDŠ a ZŠ

působení ve škole

Jan Kratochvíl

1954 - 1958

Františka Schülerová

1954 - 1955

Olga Valchářová

1954 - 1955

Jindřiška Klvaňová

1954 - 1955

Marie Marková

1954

Jaroslav Malík

1954 - 1970

Zdenka Vacková

1955 - 1957

Učitelé 1. stupně
působení ve škole
Milena Dančáková 1955 - 1976
Jana Kneblová 1956 - 1957
D. Nováková 1956 - 1957
Z. Klimentová 1956 - 1957
Drahomíra Hrušková 1956 - 1991
Aloisie Pecháčková 1956 - 1957
Věra Ovesná 1957 - 1959
Marie Kašlíková 1959 - 1960
Marie Machalová 1959
Jana Chovanečková 1958 - 1959
Pavla Kristková 1957 - 1960
E. Hanáčková 1960 - 0961
A. Sedlecká 1960 - 1961
Marie Marková 1960 - 1961
Vlasta Kocourková 1960 - 1963
Milena Krchňáková 1961 - 1994
1998 - 1999
Emilie Galetková 1961 - 1962
1963 - 1965
Ivan Krystyník 1961 - 1962
Jitka Ondruchová 1961 - 1964
Marta Zezulková 1962 - 1965
Jiří Mládenka 1962
Emilie Daňová 1963 - 1997
Bronislava Lesáková 1963 - 1973
Alena Liďáková 1963 - 1965
1967 - 1990
Blažena Gremlicová 1964 - 1965
Vlastislava Marková 1964 - 1965
Věra Mičkerová 1966 - 1967
Věra Johanová 1967
Jan Lesák 1970 - 1972
Libuše Černošková 1970 - 1972
Jarmila Kovářová 1971 - 1994
Eliška Drobilová 1971 - 1976
Alena Galetová 1973
Vladimír Hejsek 1974
Jindra Latíková 1974 - 1978
Věra Blahotová 1975 - 1976
Zdeňka Lenhartová 1985 - 1987
Renata Slavíková 1992 - 1993
Lenka Vopalecká 1992 - 1993
Kateřina Krumpochová 1995 - 1998
Mgr. Pavel Trčka 1994 - 2001
Micheala Jurajdová 2001 - 2002
Marina Hajná 1975 - 2010
Učitelé 2. stupně OSŠ, ZDŠ a ZŠ
působení ve škole
Josef Hruška 1954 - 1969
Vladimír Rous 1954 - 1969
Jan Olšák 1954 - 1960
1961 - 1981
Vladimír Najman 1954 - 1972
Miroslav Klvaňa 1954 - 1972
Jaroslav Kovář 1959 - 1982
Marie Sovadinová 1954 - 1971
Františka Bubelová 1954 - 1972
Josef Dančák 1954 - 1973
Vlasta Hamanová 1959
Marie Goldová 1959 - 1962
Pavla Chlebaňová 1959 - 1960
Věra Novotná 1960 - 1965
Pavla Kristková 1960 - 1964
Vlastimila Odložilíková 1964 - 1976
Alena Šuláková 1965 - 1979
Erika Petrgaličová 1966 - 1967
Stanislava Hovadíková 1965 - 1967
Ivana Kostková 1965 - 1970
Svatava Karolíková 1967 - 1994
Vladimíra Němcová 1967 - 1972
Alena Rusková 1968 - 1970
Božena Becková 1969
Věra Píchalová 1970 - 1972
1976 - 1984
Jarmila Zubíčková 1971 - 1972
Hana Pečinková 1971 - 1978
Alena Kumbárová 1972 - 1979
Miroslava Lazecká 1972 - 1976
Olga Toflová 1972 - 1975
Karel Vaněk 1973 - 1974
Alena Kaňáková 1974 - 1975
Miroslava Jalůvková 1975
Rudolf Cepek 1974 - 1979
Alena Baletková 1975 - 1977
Miroslava Nakládalová 1975 - 1977
Milena Sojková 1975 - 1976
Olga Lysá 1976
Nataša Evjáková 1976 - 1979
Milena Dančáková 1976 - 1977
Milena Bubová 1976 - 1978
Hana Vlčková 1978 - 1981
Zdeňka Urbanová 1979 - 1990
Drahomíra Konvičková 1988 - 1991
Marie Tkadlečková 1990 - 1991
Dagmar Urbanová 1990 - 1992
Stanislava Macháčová 1990 - 1992
Marie Bittmannová 1990 - 1995
Ing. Jiřina Mikšíková 1992 - 1996
Václav Mydlář 1994 - 1995
Miroslava Hendrychová 1995 - 1998
Růžena Vymětalová 1995 - 1998
Mgr. Jaroslav Němec 1984 - 2000
Jiří Mládenka 1995 - 1997
PaedDr.Věra Hanušová 1998 - 2000
Marie Polášková 1970 - 2004
Mgr. Soňa Koňaříková 2003 - 2005
Mgr. Daniela Trčková 2004 - 2005
Mgr. Romana Řezníčková 2005 - 2006
Danuška Kovářová 1973 - 2007
Zdenka Janíčková 2006 - 2007
Mgr. Jiří Teller 2007
Mgr. Lukáš Smilek 2007 - 2008
Jarmila Šotolová 1984 - 2008
Jana Chudíková - asistent pedagoga 2005 - 2010
Mgr. Marie Bartecká 1977 - 2012
Mgr. Olga Karolíková 1983 - 2013