Školní družina

(aktualizace 15. 10. 2018)

Vedoucí vychovatelka: Jitka Fojtíková
Vychovatelka I. oddělení (žáci mladší): Renata Tomešková
Vychovatelka II. oddělení (žáci starší): Jitka Fojtíková

Kontakty:

I. oddělení: 571 499 427
II. oddělení: 571 499 428
DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Časový plán školní družiny

 • INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

  Školní družina (dále jen ŠD) má dvě oddělení v samostatných učebnách. Při volnočasových aktivitách využívá odborných učeben školy (cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, učebnu hudební výchovy) počítačovou učebnu a tělocvičnu), relaxační místnost, přírodní areál s hřištěm a průlezkami.
 • Dítě je přijato do ŠD po odevzdání zápisního lístku, tím je jeho docházka povinná
 • Dítě může být ze ŠD vyloučeno, jestliže soustavně nebo výrazným projevem porušilo kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních
 • Ranní provoz je od 6:30 h do 7:30 h (pondělí-I.oddělení, úterý-II.oddělení, středa-I.oddělení, čtvrtek-II.oddělení, pátek-II.oddělení), odpolední provoz od 11:25 h do 16:00 h. V 15:00 h se oddělení spojují, provoz pokračuje v II. oddělení do 16:00 h
 • Ze ŠD odchází dítě v době vyznačené na zápisním lístku, nepřítomnost nebo dřívější odchod rodiče oznámí PÍSEMNĚ vychovatelce ŠD
 • Po ukončení výuky jsou děti předány vyučujícím vychovatelce ŠD
 • Rodiče přispívají na vybavení ŠD (hry, výtvarný materiál,…) částkou 130 Kč měsíčně na jedno dítě
 • Žáci, čekající na kroužky, hradí stejný poplatek umožňující jim navštěvovat ŠD
 • POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

  1. platba za družinu období září - prosinec:
  Poplatek 520 Kč (130 Kč/měsíc) se platí bankovním převodem na účet školy do 14. 9.2018 (ve vyjímečných případech hotově u ekonoma školy).
  Číslo účtu: 101174528/0300. Do poznámky prosím uveďte „ŠD, jméno žáka, 9-12/2018“
  2. platba za družinu období leden – červen:
  Poplatek 780 Kč se platí 1. - 18. ledna 2019. Do poznámky uveďte „ŠD, jméno žáka, 1-6/2019“.
  Nehraďte platbu za celý školní rok dohromady!

  KROUŽKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (BEZPLATNÉ)

  Kroužek logopedické prevence pro žáky s vadami řeči: žáci 1. ročníku, středa 11:40 –12:15 hod.
  Kroužek deskových her 1. + 2. ročník (neplést s deskovými hrami manželů Šmírových), pátek 11:40 – 12:15 hod.
  Tyto kroužky jsou určeny žákům školní družiny, ostatním po domluvě.