Školní družina

(aktualizace 23. 6. 2017)

Aktuálně:
Ve čtvrtek 29. 6. 2017 bude družina z technicko-organizačních důvodů v provozu jen v době 10:00 - 11:30. V pátek 30. 6. 2017 (ředitelské volno) družina v provozu není.
Jitka Fojtíková, vedoucí vychovatelka
Vedoucí vychovatelka: Jitka Fojtíková
Vychovatelka I. oddělení (žáci 1. a 2. ročníku): Jana Šotolová
Vychovatelka II. oddělení (žáci 2., 3., 4., 5. ročníku): Jitka Fojtíková

Kontakty:

I. oddělení: 571 499 427
II. oddělení: 571 499 428

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina (dále jen ŠD) má dvě oddělení v samostatných učebnách. Při volnočasových aktivitách využívá odborných učeben školy (cvičnou kuchyňku, keramickou dílnu, učebnu hudební výchovy) počítačovou učebnu a tělocvičnu), relaxační místnost, přírodní areál s hřištěm a průlezkami.
 • Dítě je přijato do ŠD po odevzdání zápisního lístku, tím je jeho docházka povinná
 • Dítě může být ze ŠD vyloučeno, jestliže soustavně nebo výrazným projevem porušilo kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních
 • Ranní provoz je od 6:30 h do 7:30 h (pondělí-I.oddělení, úterý-II.oddělení, středa-I.oddělení, čtvrtek-II.oddělení, pátek-II.oddělení), odpolední provoz od 11:25 h do 16:00 h. V 15:00 h se oddělení spojují, provoz pokračuje v II. oddělení do 16:00 h
 • Ze ŠD odchází dítě v době vyznačené na zápisním lístku, nepřítomnost nebo dřívější odchod rodiče oznámí PÍSEMNĚ vychovatelce ŠD
 • Po ukončení výuky jsou děti předány vyučujícím vychovatelce ŠD
 • Rodiče přispívají na vybavení ŠD (hry, výtvarný materiál,…) částkou 130 Kč měsíčně na jedno dítě
 • Žáci, čekající na kroužky, hradí stejný poplatek umožňující jim navštěvovat ŠD
 • Poplatek za školní družinu:

 • za 9. - 12. měsíc 2016 ve výši 520,-Kč do 9. září 2016
 • za 1. - 6. měsíc 2017 ve výši 780,-Kč do 10. ledna 2017
 • Způsob platby: bankovním převodem na účet školy 101174528/0300, do poznámky, prosím, uveďte (ŠD, jméno žáka, 9-12/2016)

  Kroužky pro žáky 1. a 2. ročníku v rámci družiny (bezplatně)

 • logopedická prevence: středa od 11:40 do 12:15 h
 • deskové hry: pátek od 11:40 do 12:15 h

 • Některé z akcí školní družiny:

  motýlí zahrádka, šachový turnaj, závody aut na ovládání, přebor školy ve hře (česká) dáma, Mikuláš, na besedě v knihovně, Haloween, turnaj v piškvorkách, turnaj v SUDOKU, dramatický kroužek na návštěvě v družině, tančírna, Tomáš Paprstka - beseda s mistrem světa v cyklokrosu, Vánoce v družině, účesy v družině - kreativní soutěž, turnaj ve stolním tenise, beseda s horolezcem, soutěž Vypadáš skvěle!, trénujeme poskytování 1.pomoci zraněnému, beseda se včelařem Tomášem Češkem, Peer program, beseda s leteckými modeláři, soutěž "Vypadáš hrozně", p.učitelka Karolíková kouzlí s dětmi,
  Hrajeme si:
  Hrajeme si
  Hrajeme si
  Hrajeme si
  Hrajeme si