Prvňáčci

„Plnou parou vpřed“, tak by se dalo nazvat září pro prvňáčky. Po krátkém seznámení se školou a jejím okolím v prvouce, jsme se dali s chutí do práce a plnění různých úkolů v českém jazyce. Začínáme skládat první slabiky, čteme jednoduchou větu s obrázky, hrajeme pohádky, recitujeme, cvičíme výslovnost. Uvolňujeme ruku a připravujeme se na psaní perem v písance. V matematice řadíme čísla za sebou, seskupujeme skupiny do 5, porovnáváme, kdo má více či méně. Krásné jsou hodiny ve výchovách – malování, modelování, zpěv a rytmika nebo cvičení a soutěžení v tělocviku. Tak ať nám vydrží chuť do práce co nejdéle.
Jarmila Kovářová
prvnaci01
prvnaci02
prvnaci03
prvnaci04
prvnaci05
prvnaci06
prvnaci07
prvnaci08
prvnaci09
prvnaci10
prvnaci11
prvnaci12
prvnaci13
prvnaci14
prvnaci15
prvnaci16
prvnaci17
prvnaci18
prvnaci19
prvnaci20
prvnaci21
prvnaci22