Projekt "Podnebné pásy" - přírodověda 5. ročník

Ve výtvarné výchově žáci malovali obrázky zvířat různými technikami. Ve skupinové práci měli za úkol seznámit se s jednotlivými podnebnými pásy a jejich přírodními podmínkami. V českém jazyce četli texty o zvířatech. Každý z žáků vytvořil prezentační složku daného pásu nebo jeho prezentaci.
P. Dřevojánková
podnebne_pasy18
podnebne_pasy17
podnebne_pasy16
podnebne_pasy15
podnebne_pasy14
podnebne_pasy13
podnebne_pasy12
podnebne_pasy11
podnebne_pasy10
podnebne_pasy09
podnebne_pasy08
podnebne_pasy07
podnebne_pasy06
podnebne_pasy05
podnebne_pasy04
podnebne_pasy03
podnebne_pasy02
podnebne_pasy01