Olympiáda z českého jazyka – školní kolo

V pátek 30. 11. 2018 se zúčastnilo 15 žáků 8. a 9. ročníku školního kola Olympiády z českého jazyka. Měli možnost vyzkoušet své jazykové i slohové znalosti a dovednosti v méně obvyklých typech zadání z českého jazyka. Olympiáda měla 2 části, slohovou (slohová práce na téma: „Co umí světlo“) a mluvnickou, za každou z nich pak získávali žáci body. Maxim bodů bylo 50 (30 b. = jazyková část, 20 b. = slohová část).
Na 3. místě se umístila Lucie Hrubá z 9. ročníku (36,5 b.), 2. místo patří Johaně Hůževkové z 9. ročníku (40 b.) a nejlepšího výsledku dosáhla Barbora Dobešová z 9. ročníku (41,5 b.), která bude naši školu reprezentovat v okresním kole, jež se koná 30. 1. 2019 ve Valašském Meziříčí.
Gratulujeme a chválíme odvahu přijít vyzkoušet své jazykové znalosti.
Napsala Mgr. Hana Dřevojánková