Olympiáda z angličtiny - školní kolo

Na začátku ledna 2019 proběhla olympiáda z anglického jazyka. Olympiády se zúčastnili žáci od šesté až po devátou třídu a přihlásilo se téměř 30 soutěžících. Žáci soutěžili v disciplínách, jako je poslech, čtení s porozuměním a konverzace. V kategorii mladších žáků se na prvních třech místech umístili Matyáš Halko, Tomáš Zavadil a Martina Klanicová. Ze starších žáků se umístili René Čuma, Ondřej Zavadil a Lenka Burdíková.
Do okresního kola postupuje Matyáš Halko ze 7. třídy a René Čuma z 8. třídy. Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole.