"Mapa Valašska" - projekt v 9. ročníku

V říjnu se všichni žáci 9. ročníku v zeměpise zapojili do již tradičního menšího projektu s názvem "Mapa Valašska". Projekt má několik cílů. Tím hlavním je, aby žáci získali více znalostí o regionu, ve kterém žijí.
Během několika vyučovacích hodin žáci ve čtyřech skupinách vytvořili čtyři mapy Valašska velkého formátu. Do map zakreslili barvami výškovou členitost, říční, silniční a železniční síť, větší obce, vybrané turistické zajímavosti (skanzen v Rožnově, Čertovu stěnu v Lidečku apod.), významné firmy působících na Valašsku (DEZA, Lakovna Hajdík apod.) a další.
Zároveň se snad všichni zdokonalili i v tzv. "měkkých dovednostech", což bylo dalším cílem projektu. Ve skupinách si museli na začátku rozdělit úlohy - někdo přinesl kreslící potřeby, druhý zdroje informací. Bylo nutno postupovat dle plánu, neboť časový limit tří vyučovacích hodin se sice zdál na začátku poměrně dlouhý, ale některé skupiny se v závěru dostaly do časové tísně.
V další vyučovací hodině (po víkendu) se pak všichni žáci zapojili do velmi objektivního hodnocení vzniklých map, které se téměř identické s hodnocením mým. Shodli jsme se také na tom, že by bylo příště dobré věnovat více pozornosti obsahu mapy, především pak sítím. Chybějící železnice či řeka Bečva mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem, vodstvo bez přehrady Bystřičky, zakreslená železnice ze Zlína přes Sirákov apod. - to jsou nedostatky, které by při lepším rozvržení času zřejmě zmizely.
Celkově jsem však s prací všech žáků velmi spokojen, chválím je za naprosto bezproblémový průběh celého projektu! Hotové mapy si můžete prohlédnout na fotografii či přímo na originálních mapách vystavených v učebně 9. třídy
Zapsal: Ivan Šošolík
IMG_0824
IMG_0825
IMG_0826
IMG_0827
IMG_0829
IMG_0831
IMG_0832
IMG_0833
IMG_0836
IMG_0837
IMG_0838
IMG_0839
IMG_0841
IMG_0843
IMG_0844
IMG_0845
IMG_0846
IMG_0828
IMG_0830