Žáci školy na předvánočních akcích

Naši žáci vystoupili 30. 11. 2018 na 5. ročníku Vánočního jarmarku v Jablůnce a následující den při rozsvěcování vánočního stromu před obecním úřadem. Na jarmarku předvedli žáci 1. stupně pod vedením paní učitelky Jarmily Kovářové pěknou scénku s vánoční tématikou. Žáci 2. stupně pak zazpívali několik vánočních písní za kytarového doprovodu Zuzany Hajdíkové z 8. třídy a za podpory bicích nástrojů v podání Petra Lukáše z 5. třídy. V sobotu pak na rozsvěcování vánočního stromu před obecním úřadem zazpívali žáci 1. stupně vánoční koledy, a to v režii paní učitelky Dany Hurtíkové a za hudebního doprovodu paní učitelky Hany Zálešákové. Všem účinkujícím z řad našich žáků a jmenovaným paním učitelkám děkuji za dobrou reprezentaci naší školy na veřejnosti.
Mgr. Luděk Drlík, ředitel školy
dárci výrobků na Vánoční jarmark
jarmark01
jarmark02
jarmark03
jarmark04
jarmark05
jarmark06
jarmark07
jarmark08
jarmark09
jarmark10