Slet čarodějnic

V pondělí 30. dubna 2018 se za školou konal už 17. ročník sletu čarodějnic a čarodějů. Nejprve jsme ocenili všechny děti, které přišly v kouzelných maskách a ty, které měly originální nosy a kouzelná košťata.
Pak se malí účastníci sletu vydali plnit úkoly na jednotlivých stanovištích, kde za splnění úkolu dostávaly od našich starších žáků písmenka. Z těch potom sestavovaly slovo, které jim mělo napovědět, kde mají hledat poklad. To proto, že prý se o filipojakubské noci otevírají poklady… Prozradíme, že poklad byl ukryt ve sklepení školy a byl plný sladkostí.
Následovalo moc pěkné vystoupení dětí ze Sokola Jablůnka – Pržno a jejich hostů, které bylo odměněno velkým potleskem, a to nejen na konci, ale i v průběhu cvičení. Jejich sletová skladba se nazývá Noty a bude jistě ozdobou XVI. všesokolského sletu, který se koná ve dnech 1. -7. 7. 2018 v Praze.
Poté jsme se vrhli na špekáčky sponzorované firmou pana Kunovského. Ke zpříjemnění sletové atmosféry nám již tradičně a po známosti zahrála kapela skvělých muzikantů z Příbora a Kopřivnice. Děkujeme!
Letošní ročník sletu si užívali snad všichni, kteří ke škole přišli - napočítali jsme na 250 účastníků. Tak zase za rok, na sletu u jablůnecké základky na shledanou!
Luděk Drlík, za organizátory ze ZŠ Jablůnka
IMG_0218
IMG_0219
IMG_0220
IMG_0221
IMG_0222
IMG_0223
IMG_0224
IMG_0226
IMG_0228
IMG_0229
IMG_0233
IMG_0239
IMG_0240
IMG_0241
IMG_0246
IMG_0250
IMG_0253
IMG_0254
IMG_0255
IMG_0256
IMG_0258
IMG_0263
IMG_0266
IMG_0271
IMG_0274