Návštěva detašovaného pracoviště SOŠ Josefa Sousedíka - restaurace Bečva ve Vsetíně

V rámci budoucí volby povolání navštívili vybraní žáci 7. ročníku restauraci Bečva, kde probíhá praxe výučních oborů cukrář, kuchař a číšník. Zde pro ně připravili učitelé odborného výcviku a studenti čtyřhodinový program plný praktických aktivit. Nejprve jsme měli možnost naučit se různé techniky skládání ubrousků a seznámili jsme se se správně založenou slavnostní tabulí. Následovala kuchařská část a to příprava bramboráků. V poslední části jsme si vyzkoušeli práci cukrářů, modelovali jsme marcipánová zvířátka a zdobili vánoční perníčky pod vedením šikovných učnic. Žáci se dozvěděli, jak probíhá výuka v těchto oborech, jaké mají studenti možnosti, co je náplní oborů apod. Podle následného hodnocení žáků byla exkurze zábavná a přínosná.
sousedik_01
sousedik_02
sousedik_03
sousedik_04
sousedik_05
sousedik_06
sousedik_07
sousedik_08
sousedik_09
sousedik_10
sousedik_11
sousedik_12
sousedik_13
sousedik_14
sousedik_15
sousedik_16
sousedik_17