Projekt "Voda"

V úterý 24. dubna jsme měli v rámci učiva chemie celý den projekt Voda. Ve skupinách jsme dělali různé chemické pokusy s vodou. Dělali jsme například filtraci vody s křídou, nebo jsme zjišťovali, v jaké vodě se lépe rozpouští cukr, vyráběli jsme kyslík. To, co jsme zjistili, jsme psali do protokolů. Nakonec jsme všichni po skupinách prezentovali zadaná témata.
Johanka Hůževková a Markéta Orságová, žákyně 8. třídy
IMG_0045
IMG_0046
IMG_0047
IMG_0050
IMG_0051
IMG_0053
IMG_0052