Beseda "Život v závislosti"

Ve čtvrtek 25. ledna si žáci deváté třídy poslechli přednášku na téma „Život v závislosti“. Přednášejícím byl pan Roman Povala, který se jako bývalý uživatel drog dlouhodobě věnuje protidrogové prevenci. Během jeho emotivního vyprávění zaznělo několik osobních příběhů lidí, kteří bojovali se závislostí a donutilo deváťáky zamyslet se nad tématy osobní odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, svobody a hodnoty lidského života.
Mgr. Lukáš Smilek