Preventivní programy

Ve čtvrtek 19. října proběhly na naší škole první preventivní programy v tento školní rok. Ve čtvrté a šesté třídě měla svůj program paní Zajíčková s „Etickými dílnami“. V sedmé a deváté třídě se proběhly programy pana Palackého z organizace ACET ČR. Programy primární prevence jsou zaměřeny na předcházení rizikovým jevům mezi žáky a na vztahy mezi žáky.
Mgr. Lukáš Smilek
prevence_01
prevence_02
prevence_03
prevence_04
prevence_05
prevence_06
prevence_07