Sportovní dny OVOV

Ve dnech 6. a 7. září 2017 jsme plnili "Odznak všestrannosti olympijských vítězů". Téměř všichni žáci školy postupně vyzkoušeli několik různých sportovních disciplín, např. běh na 60 m a 1 000 m, trojskok snožmo, hod míčkem, kliky, lehy-sedy a další. Každý výkon byl pečlivě zaznamenán rozhodčími. Minuty, sekundy, metry, centimetry pak byly převedeny na body a ty následně sečteny. Žáci teď mohou zjistit, kolik bodů jim ještě chybí na získání bronzového, stříbrného, zlatého či diamantového odznaku všestrannosti. Během roku má pak každý žák možnost zlepšit svou sportovní kondici pravidelným cvičením, běháním či posilováním a odznak všestrannosti získat.
Doplněním programu byly kolektivní sporty (fotbal, vybíjená, volejbal, přehazovaná) na nově vybudovaném hřišti s umělou trávou, které je úžasné!
ovov_001
ovov_003
ovov_004
ovov_012
ovov_013
ovov_014
ovov_015
ovov_017
ovov_018
ovov_019
ovov_021
ovov_022
ovov_023
ovov_024
ovov_025
ovov_027
ovov_028
ovov_029
ovov_032
ovov_033
ovov_034
ovov_035
ovov_036
ovov_037
ovov_038
ovov_041
ovov_042
ovov_043
ovov_044
ovov_045
ovov_046
ovov_047
ovov_053
ovov_054
ovov_055
ovov_056
ovov_057
ovov_058
ovov_059
ovov_060
ovov_061
ovov_062
ovov_063
ovov_065
ovov_066
ovov_069
ovov_071
ovov_073
ovov_074
ovov_078
ovov_079
ovov_080
ovov_081
ovov_084
ovov_086
ovov_087
ovov_089
ovov_090
ovov_091
ovov_092
ovov_095
ovov_096
ovov_097
ovov_098
ovov_099
ovov_100
ovov_101
ovov_102
ovov_103
ovov_104
ovov_105
ovov_106
ovov_107
ovov_110
ovov_111
ovov_112
ovov_113
ovov_114
ovov_115
ovov_116
ovov_118
ovov_119
ovov_120
ovov_124
ovov_125
ovov_126
ovov_127
ovov_128
ovov_129
ovov_130
ovov_132
ovov_134
ovov_136
ovov_138
ovov_139