Kroužky LEGO robotů a deskových her

LEGO ROBOTI

Kroužek LEGO roboti začne 6. 2. 2018 v 13:50. Setkáme se v počítačové učebně. Pokud máte zájem přihlásit dítě, pošlete prosím e-mail na adresu pavel.trefil@seznam.cz. Bližší informace se žáci dozví v první hodině.

Pavel Trefil

DESKOVÉ HRY

Původní kroužek deskových her, vedený panem učitelem Zvardoněm, skončil s jeho odchodem z naší školy v prosinci 2017. Od 2. pololetí letošního školního roku bychom chtěli činnost kroužku obnovit, pravděpodobně však v trochu pozměněné podobě. Kroužek by již nebyl orientován tolik na šachy a dámu, nýbrž by se více zaměřoval na další deskové hry, které mají děti rády (např. Osadníci z Katanu, Carcasone, Ubongo, Aktivity, Monopoly, Krycí jména apod.). Samozřejmě, že by v kroužku bylo možno hrát i výše uvedené šachy či dámu, výběr deskových her by ovlivnil zájem dětí o tu či onu hru. Deskové hry by si děti mohly přinést i z domu, seznámily by tak kamarády s hrami, které mají rády.
Tento kroužek je součástí projektu „Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ Jablůnka“ (Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“). Kroužek bude plně hrazen z dotace na projekt, žáci nic neplatí.
Termín schůzek: čtvrtek 13:30 – 15:00
První schůzka se uskuteční ve čtvrtek 8. 2. 2018
Vedoucí kroužku: Eva Šmírová, Karel Šmíra
Věk dětí: 1. – 7. ročník
Přihlášku do kroužku přineste třídním učitelům do středy 31. 1. 2018 (ať víme, jaký zájem je o kroužek a zda jej škola vůbec otevře).

Ivan Šošolík