Dětský karneval opět v sokolovně

V neděli 11. března 2018 se v Jablůnce konal tradiční dětský karneval. Po mnoho let karneval pro děti probíhal v sokolovně TJ Spartak Jablůnka, kterou jsme pro horšící se podmínky na čas opustili. Po pěti letech, kdy naše škola karneval pořádala v prostorách školní jídelny, jsme se do sokolovny s karnevalem opět vrátili a myslím, že jsme udělali dobře.
Svědčí o tom návštěva kolem 200 dospělých návštěvníků a účast 95 masek. Ty soutěžily ve dvou kategoriích, a to v kategorii předškolních a školních dětí. Porota to neměla jednoduché – vybrat ty nejhezčí a nejnápaditější masky, zvláště pak v kategorii těch nejmenších. Nikdo ale nakonec nemusel být smutný, pěkný dárek nakonec obdrželi všichni, kteří přišli v maskách. Vítězné masky si pak z pódia odnesly dorty. Při soutěžích v režii klauna Hopsalína se pobavily nejenom děti, ale i jejich rodiče a prarodiče. Skvělé bylo taneční vystoupení dětí a rodičů při „kankánové“ hudbě. Pro mnohé účastníky karnevalu byla vyvrcholením celé akce tolik očekávaná tombola. Losy do tomboly, ve které byly dvě stovky pěkných cen pořízených díky sponzorům a dárcům z řad rodičů žáků místní ZŠ a MŠ, bylo brzy vyprodány a vydány šťastným výhercům.
Za pomoc a podporu děkujeme porotcům, sponzorům a dárcům, za pomoc při přípravě sálu zaměstnancům OÚ Jablůnka a za zapůjčení prostor sokolovny Tělovýchovné jednotě Spartak Jablůnka. Platnými pomocníky nám byli také žáci naší školy, ať už při přípravách sálu a výzdoby, tak při plnění pořadatelských rolí. Naše veliké poděkování a uznání patří ale především rodičům a dětem za pěkné a vtipné masky, zvlášť ty doma vyrobené. Při prohlížení fotografií z letošního karnevalu se přesvědčuji o tom, že jsme si letošní karneval docela užili, jak organizátoři, tak návštěvníci.
Mgr. Luděk Drlík, za organizátory ze ZŠ Jablůnka
Dárci a sponzoři karnevalu.

video - kankán s rodiči (1:10 min.)

IMG_9887
IMG_9889
IMG_9896
IMG_9897
IMG_9898
IMG_9900
IMG_9902
IMG_9904
IMG_9909
IMG_9911
IMG_9915
IMG_9916
IMG_9918
IMG_9922
IMG_9924
IMG_9929
IMG_9931
IMG_9934
IMG_9935
IMG_9936
IMG_9946
IMG_9949
IMG_9953
IMG_9957
IMG_9968
IMG_9974
IMG_9976
IMG_9980
IMG_9984
IMG_9985
IMG_9987
IMG_9989
IMG_9990
IMG_9991
IMG_9888
IMG_9937
IMG_9947
IMG_9956
IMG_9958
IMG_9961