Děti učily děti – projekt Amos

Dne 28. 3. 2018 se konal na Základní škole Jablůnka projekt nazvaný Amos. Čtvrtou vyučovací hodinu šli šesťáci v rámci komunikační výchovy rozdělení po skupinkách spolu s paní učitelkou Hanou Dřevojánkovou na 1. stupeň, kde měli za úkol učit své spolužáky. Eliška Navrátilová, Michaela Mikulová a Karolína Rudolfová učily ve třetí třídě výtvarnou výchovu. Eliška Běličková jako pozorovatelka zapisovala, co se v hodině dělo a jak se holkám a dětem dařilo. Děti se na ně podle paní učitelky těšily už od rána. Holky si předem pro třeťáky připravily vyrábění velikonočních zápichů do květináče, které si mohly děti následně odnést domů. Na všechno dění ve třídě dohlížela paní učitelka Zálešáková. Na konci hodiny třeťáci naše mladé paní učitelky pochválili a chtěli je za učitelky napořád. Jakmile po rychle uběhlé hodině zazvonilo na přestávku, sešli se šesťáci plní dojmů z učení různých tříd na chodbě a stejně jako přišli tak i odešli. Celá tato akce se uskutečnila v rámci Dne učitelů na počest narození Jana Amose Komenského (Učitele národů).
Zapsala Michaela Mikulová, 6. třída
amos13
amos12
amos11
amos10
amos09
amos08
amos07
amos06
amos05
amos04
amos03
amos02
amos01