Projekt "Základy poskytování 1. pomoci"

Žáci deváté třídy si v hodinách výchovy ke zdraví prakticky vyzkoušeli základy poskytování první pomoci. Jednotlivé skupiny měly za úkol nacvičit a předvést první pomoc u různých zranění. V rámci tohoto učiva dostali deváťáci také za úkol natočit instruktážní videa o poskytování první pomoci a doprovodit je odborným komentářem. Myslím si, že všechny aktivity zahrnuté do tohoto tématu se povedly a velmi hodnotím aktivitu žáků.
Mgr. Lukáš Smilek
1pomoc1
1pomoc2
1pomoc3
1pomoc4