Uskutečněné akce 2014/2015

(aktualizováno 2. 9. 2015)

 • 27.6. - oslavy 510. výročí obce
 • 26.6. - konec školního roku
 • 25.6. - výsledky fotosoutěže k 510. výročí obce
 • 24.6. - škola k 510. výročí obce
 • 17.6. - Husovy stopy - projekt k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa
 • 17.6. - exkurze do Bratislavy
 • 10.6. - Česká dáma po internetu mezi Jablůnkou a Prahou
 • 5.6. - nocování třeťáků ve škole
 • 4.6. - dopravní hřiště - 4. a 5. ročník
 • 28.5. - 4. sběrový den + sběr vršků
 • 22.5. - partnerské setkání ve Svinné na Slovensku
 • 21.5. - výlet 8.ročníku na Pulčiny
 • 21.5. - výlet 1.stupně do Ostravy - "Svět techniky"
 • 19.5. - výlet 6.a 7.ročníku do Modré
 • Petr Štindl (absolvent školy 2004/2005) se stal mistrem republiky v ledním hokeji s týmem HC Verva Litvínov
 • 11.5. - III. ročník florbalového turnaje smíšených družstev "O pohár starosty obce Jablůnka"
 • 6.5. - beseda o hudbě pro 8. a 9. ročník s Mgr. Petrem Drkulou
 • 5.5. - 70. výročí osvobození Jablůnky
 • 4.5. - "Valaši, nedajme sa! - projekt žáků 9. ročníku o odboji na Valašsku
 • 30.4. - slet čarodějnic
 • 30.4. - projekt VODA v 8. ročníku
 • 28.4. - "Živá zahrada" - beseda pro 2.stupeň (M. Dvorský, ČSOP ValMez)
 • 24.4. - "Ukliďme Česko" všichni žáci školy uklízí Jablůnku
 • 23.4. - soutěž vtipů v družině
 • 18.4. - Open Brno 2015 turnaj v dámě - J. Guriča 1. místo, J. Zálešák - 2. místo, P. Mrnuštík - 2. místo
 • 16.4. - brigáda rodičů - nátěr laviček, výměna písku v pískovišti
 • 16.4. - ohlédnutí za dvoudenním výletem 9.r. (video) do Semetína (video)
 • 15.4. - SCIO testy ve 3. ročníku
 • 13.4. - exkurze dřevovýroba Kotrla - 6. ročník
 • 11.4. - mistrovství ČR v mezinárodní dámě - 5. místo Petr Mrnuštík
 • 10.4. - Etické dílny v 6. a 7. ročníku
 • 1.4. - Veselé zoubky - preventivní program v 1. ročníku
 • 30.3. - volejbal utkání žáků a učitelů
 • 28.3. - ZŠ Jablůnka na zahraničním webu - internetové dámové utkání mezi Jablůnkou a Prahou
 • 27.3. - ZŠ Jablůnka v regionální televizi - exkurze 4. a 5. ročníku v lešné u Valašského Meziříčí
 • 26.3. - turnaj v piškvorkách 1. stupně ve školní družině
 • 24.3. - Velikonoce na zámku v Lešné - exkurze 4. a 5. ročníku
 • 24.3. - dramatický kroužek vystoupil ve školní družině
 • 24.3. - výsledky 3. sběrového dne
 • 20.3. - za zatměním na hvězdárnu do Val. Meziříčí - exkurze 8.r.
 • 18.3. - vystoupení mima Kulíška pro žáky 1.-9. ročníku
 • 18.3. - zápas v České dámě po internetu s družstvem Prahy
 • 7.3. - šachový turnaj mládeže 1. VASTO tour pořádaný naší školou
 • 5.3. - diashow Afrika (manželé Špillarovi)
 • 2.3. - přednáška o zatmění Slunce
 • 24.2. - recitační soutěž 2. stupeň
 • 23.2. - florbal.liga - výsledky a kanadské bodování
 • 19.2. - recitační soutěž 1. stupeň + školka
 • 17.2. - zeměpisná olympiáda - okresní kolo
 • 14. 2. - pohádkový karneval ve škole
 • 9.2. - zeměpisná olympiáda - školní kolo
 • 4.2. - kroužek dámy stále žije
 • 2.2. - lyžařský výcvik
 • 27.1. - celoškolní projekt "Naše zdraví" - příprava
 • 23.1. - třeťáci vařili kaši
 • 22.1. - přednáška "Život v závislosti pro žáky 9. ročníku
 • 21.1. - dějepisná olympiáda - okresní kolo
 • 21.1. - matematická_olympiáda - okresní kolo 5. a 9. ročníku
 • 16.1. - předškoláci v 1. třídě
 • 13.1.2015 - koncert Filharmonie B. Martinů ve Zlíně pro žáky 5.-9. ročníku
 • 19.12. - Vánoční koledování v jídelně školy
 • 19.12. - družina se těší na Vánoce - vánoční a zimní dekorace dětí, Ježíšek v družině, výtvarné práce
 • 18.12. - besedy v knihovně: 9. ročník - E. M. Remarque, 8. ročník - J. K. Tyl, 7. ročník - J. Verne
 • 18.12. - vánoční vybíjená ve 4. a 5. ročníku
 • 17.12. - příprava Tříkrálové sbírky
 • 12.12. - Vánoční jarmark na výletišti
 • 9.12. - videoprojekce pro 6. a 7. ročník "Indonésie - po stopách lidojedů" - kino Vatra ve Vsetíně
 • 5.12. - Mikuláš
 • 4.12. - 2. sběrový den
 • 3.12. - beseda "Temperament" v 8. ročníku
 • 3.12. - pečeme perníčky na jarmark
 • 1.12. - "Divadlo nekouše" - vystoupení herců Divadélka pro školy z Hradce Králové
 • 27.11. - astronomická olympiáda - školní kolo
 • 27.11. - matematika v 5. ročníku - mladé a veselé učitelky
 • 26.11. - okresní kolo šachového turnaje družstev ve Vsetíně - pěkné 4. místo
 • 25.11. - školní soutěž ve zpěvu
 • 24.11. - florbalová liga a florbal na škole (kroužek, družstvo, trenér a další)
 • 20.11. - divadelní představení v anglickém jazyce ("Jackie and Giant" (1. st.) a "Alien Grammar Show" (2.st.)
 • 15.11. - fotosoutěž na téma léto - soutěžní fotografie
 • 13.11. - geologická exkurze 9. ročníku do hvězdárny v Kysuckém Novém Meste (Slovensko)
 • 13.11. - etické dílny pro 4. a 5. ročník
 • 11.11. - exkurze do Prahy žáků 5. a 6. ročníku
 • 10.11. - okrsek ve florbale mladších dívek
 • 8.11. - turnaj v České dámě v Praze - Lukáš Hajdík - 1. místo!
 • 7.11. - poslední lekce plavání 1.-3. ročníku
 • 7.11. - okrsek ve florbale starších chlapců
 • 6.11. - okrsek ve florbale starších dívek
 • 5.11. - 6. a 7. ročník na koncertě ve Zlíně
 • 5.11. - beseda s horolezcem Petrem Brinčekem ve školní družině
 • 3.11. - okrsek ve florbale mladších žáků
 • 3.11. - 2. ročník na besedě v knihovně - "Bajky"
 • 3.11. - vícedenní testování žáků 9. ročníku SCIO testy (ČJ, M, Aj, OSP)
 • 31.10. - Dýňová slavnost v družině
 • 20.10. - Den stromů ve 4. a 5. ročníku
 • 20.10. - prvňáci pouští draky
 • 20.10. - 1. kolo florbalové ligy
 • 20.10. - Den stromů v Lešné u Valašského Meziříčí - lektorský program pro 2. a 3. ročník
 • 16.10. - exkurze žáků 8. ročníku do Hornického muzea v Ostravě
 • 13.10. - vyhodnocení 1. sběrového dne
 • 9.10. - projekt Mapa Valašska v 9. ročníku
 • 8.10. - exkurze 6. ročníku do Domova se zvláštním režimem Pržno
 • 7.10. - dravci v družině (K. Křupalová ze záchranné stanice v Hošťálkové)
 • Jakub Procházka ze 2.ročníku se stal mistrem republiky v automobilovém sportu
 • 3.10. - 8. ročník na exkurzi do čističky odpadních vod
 • 24.9. - 4. a 5. ročník na exkurzi v ZOO Lešná - nově vybudovaný pavilon rejnoků
 • 24.9. - exkurze Uherský Brod - 8. ročníku v Hi-Tech centru
 • 23.9. - do okresního kola v halové kopané jsme přes obětavý výkon nepostoupili
 • 19.9. - šachový kroužek zahájil
 • 19.9. - roboti LEGO - vzdělávací program "Automatizace a robotika"