Uskutečněné akce 2013/2014

(aktualizováno 17. 6. 2014)

 • 27.6. - konec školního roku 13/14 - oceňování nejlepších žáků školy
 • 26.6. - příprava na mimořádné události - požární poplach, povodně, ...
 • 23.6. - partnerské setkání se slovenskou školou ze Svinné
 • 17. 6. - sbíráme vršky od PET lahví - poděkování
 • 16.6. - Mladý cyklista
 • 12.6. - Přemyslovci ve 4. ročníku
 • 11.6. - exkurze na farmu v Pržně - 7. ročník
 • 7.6. - fotosoutěž "JARO" - fotografie
 • 1.6. - motýli ve 2. ročníku
 • 31. 5. - 4. sběrový den
 • 23.5. - výlet 2. a 3. ročníku do Velkých Karlovic a na Soláň
 • 21.5. - výlet 1. ročníku do Lešné u Valašského Meziříčí
 • 17.5. - úspěch Jakuba Procházky v minikárách
 • 16.5. - ohlédnutí za 60. výročím školy
 • 15.5. - Akademie k 60. výročí školy
 • 6. 5. - exkurze Dlouhé stráně - 7. ročník
 • 3. 5. - besedu k výročí školy pro veřejnost na obecním úřadě připravil ředitel školy Mgr. Luděk Drlík ve spolupráci s knihovnicí Janou Brinčekovou
 • 30. 4. - slet čarodějnic
 • 25. 4. - beseda o šikaně v 6. a 7.ročníku
 • 25. 4. - křtíme sanitku Nemocnice Vsetín
 • 23. 4. - Etické dílny ve 2. ročníku - "Buďme kamarádi"
 • 22. 4. - Den Země - žáci 6. ročníku připravili program pro 1. stupeň
 • 22. 4. - Den Země - žáci 7. ročníku připravili program pro 1. stupeň
 • 14. 4. - Mandaly z písku pro veřejnost ve školní družině
 • 11. 4. - Open Brno v České dámě - medailová umístění (L. Povala, T. Galda)
 • 8. 4. - Velikonoce na zámku - exkurze 1. ročníku do Vsetína
 • 6. 4. - karneval s Hopsalínem
 • 3. 4. - projekt Amos - šesťáci učí v rámci Komunikační výchovy na 1. stupni
 • 2. 4. - prezentace Technotrasy v hodině zeměpisu v 9. ročníku
 • 31. 3. - školní soutěž ve zpěvu
 • 27. 3. - exkurze 2.+3. ročníku do Vsetína - muzeum, hvězdárna
 • 27. 3. - sedmáci v Technickém muzeu v Brně
 • 21. 3. - fotosoutěž "ZIMA" - fotografie
 • 20. 3. - Vitaminátor ve 4. a 5. ročníku
 • 19. 3. - 3. sběrový den
 • 18. 3. - celostátní finále v České dámě - medailová umístění!
 • 15. 3. - exkurze do Olomouce - 4.-6. ročník
 • 12. 3. - Minicirkus - 1. ročník na návštěvě ve školce
 • 1. 3. - šachový turnaj Vasto tour v naší škole - 112 šachistů a šachistek
 • 28. 2. - Indiáni v matematice prvňáků
 • 28. 2. - turnaj v dámě - družina
 • 27. 2. - beseda o holokaustu v 9. ročníku (Mgr. Zvoníčková, Klub Most)
 • 19. 2. - okresní kolo konverzace v AJ - 2. místo Josefa Řiháčka
 • 18. 2. - zeměpisná olympiáda - okresní kolo
 • 12. 2. - recitační soutěž - školní kolo
 • projekt "Centra vzdělávání" - přírodovědné a technické vzdělávání ve spolupráci se SŠ Sousedíka ve Vsetíně
 • 6. 2. - zápis do 1. ročníku - k 6. 2. 2014 přijato 20 žáků
 • 4. 2. - zeměpisná olympiáda- školní kolo
 • 3. 2. - konverzační soutěž v Aj - školní kolo
 • 30. 1. - úspěch v matematické olympiádě
 • 29. 1. - dějepisná olympiáda - okresní kolo
 • 24.1. - předškoláci v 1. třídě - návštěva dětí z Mateřské školky u nás
 • 23. 1. - bodypainting v hodině výtvarné výchovy v 9. ročníku
 • 21.1. - exkurze 7. ročníku ve Valašském Meziříčí - muzeum a hvězdárna
 • 14.1. - nová učebna cizích jazyků
 • 20.12. - 1. kolo fotosoutěže na téma PODZIM
 • 19.12. - Vánoční zpívání na schodech školy pro rodiče
 • 18.12. - Peer program v 6.r.
 • 16.12. - Vánoce v Alcedu - 4.+5.ročník
 • 13.12. - Věneček kurzu předtaneční a společenské výchovy
 • 13.12. - prosincový sběr starého papíru
 • 12.12. - druháci - Vánoce v Alcedu
 • 6.12. - Mikuláš
 • 3.12. - turnaj v dámě "Think Big Cup 2013“
 • 3.12. - videoprojekce Madagaskar
 • 29.11. - Mikulášská diskotéka, pořádaná žáky 9. ročníku
 • 22.11. - florbal dívky - okresní kolo, 3. místo (o fous uniklo 1. místo)
 • 22.11. - dějepisná olympiáda - školní kolo
 • 20.11. - šachy v Alcedu - okresní kolo školních družstev - 3. místo
 • 19.11. - astronomická olympiáda - školní kolo
 • 18.11. - florbalová liga - 22. kolo
 • 12.11. - exkurze Osvětim (Polsko) - vybraní žáci 9. a 8. ročníku
 • 12.11. - sudoku v družině
 • 11.11. - výtvarná soutěž Japonské květy uzdravení (výsledky + předávání cen, některé práce žáků, jak jsme kreslili a malovali)
 • 11.11. - beseda s ředitelem SOŠ Sousedíka pro žáky 8. a 9. ročníku
 • 8.11. - ukončena kurz předplavecké a plavecké výuky v 1.-3. ročníku
 • 7.11. - pečeme pizzu v 9.r.
 • 7.11. - vyrábíme masky v 9.r.
 • 6.11. - prvouka v 1. třídě
 • 5.11. - Dýňová slavnost ve školní družině
 • 4.11. - 2. lekce předtanečních
 • 4.11. - Orion florbal cup - postup staších žáků do okresního kola
 • 1.11. - záložky spojují školy
 • 25.10. - školní šachový turnaj
 • 25.10. - "Putování po krajích ČR" - projekt ve 4. ročníku
 • 25.10. - léčivé rostliny na Valašsku - 6. ročník na soutěži v muzeu ve Valašském Meziříčí
 • 15.10. - etické dílny na 2. stupni
 • 22.10. - čtvrťáci besedovali v knihovně
 • 22.10. - družina v knihovně
 • 21.10. - zahájen kurz předtaneční a společenské výchovy pro žáky 7.-9. ročníku
 • 21.10. - 1. kolo florbalové ligy
 • 17.10. - vaříme s Podravkou
 • 16.10. - projekt "Naše posvícení"
 • 15.10. - etické dílny na 1. stupni
 • 9.10. - SCIO testy v 6.r. z Čj, M a obecných studijních předpokladů
 • 9.10. - exkurze v DZR v Pržně - 6. ročník
 • 7.10. - beseda o vesmíru v družině
 • 5.10. - pexeso v družině - vícedenní turnaj
 • 2.10. - 8. ročník na exkurzi do čističky odpadních vod ve Vsetíně
 • 30.9. - prvňáci v knihovně - "týden knihoven"
 • 26.9. - dopravní výchova ve 2. ročníku
 • 24.9. - 1. sběr starého papíru a lepenky
 • 17.9. - exkurze ZOO Lešná - 4. a 5. ročník
 • 13.9. - šachový kroužek zahájil svou činnost
 • 6.9. - vycházka 1. stupně
 • 2. září 2013 - začátek nového školního roku, prvňáci poprvé ve škole