Uskutečněné akce 2012/2013 • 27.6. - požární poplach - nácvik
 • 25.6. - divadlo "O Peciválovi" - nastudovali žáci 5. ročníku
 • 19.6. - sedmáci na farměv Pržně
 • 15.6. - včelařská vycházka na Velkou Lhotu pro členy kroužku
 • 14.6. - projekt Indiáni na 1. stupni
 • 13.6. - veterinářka s ukázkami zvířat na 1. stupni
 • 11.6. - Peer program v družině
 • 10.6. - beseda "O lásce a sexu jinak" pro 9. ročník
 • 6.6. - z fotografování tříd
 • 5.6. - Tonda Obal beseda o třídění odpadu postupně pro všechny žáky školy
 • 28.5. - poslední sběr
 • 28.5. - výlet 9.ročníku do Prahy
 • 28.5. - výlet 3.-5.ročníku do Zlína a zámku ve Vizovicích
 • 28.5. - výlet 6. ročníku do Sluňákova a Olomouce
 • 21.5. - družina beseduje v knihovně nad kronikou obce
 • 13.5. - Setkání ve Svinné s naší partnerskou školou
 • 1.5. - Prvomájový šachový turnaj ve Vsetíně (1. Vasto Tour) - výborné 3. místo Tomáše Galdy
 • 30.4. - slet čarodějnic za školou
 • 28.4. - Zlatá včela v Luhačovicích - včelařská soutěž
 • 26.4. - sedmáci v Olomouci
 • 25.4. - recitační soutěž v knihovně (i pro MŠ)
 • 22.4. - Den Země - 1.stupeň
 • 22.4. - Den Země - 2.stupeň
 • 20.4. - Open Brno turnaj v České dámě
 • 17.4. - 6. ročník - beseda s šéfredaktorem Valašského deníku
 • 11.4. - O pohár starosty - florbalový turnaj
 • 10.4. - beseda s ředitelem TV Beskyd
 • 10.4. - krajské kolo zeměpisné olympiády - skvělé 3. místo Jany Mátlové
 • 8.4. - Vídeň - exkurze
 • 7.4. - karneval
 • 5.4. - soutěž Poznej a chraň
 • 4.4. - jednodenní projekt Voda v 8. ročníku
 • 27.3. - projekt Ámos - žáci 6. ročníku učí na 1. stupni
 • 26.3. - Roboti ve škole - připravili odborní pracovníci hvězdárny ve Valmezu
 • 26.3. - Spelling Shark - soutěž ve spelování v anglickém jazyce pro 3.-6.ročník
 • 25.3. - benefiční koncert ZUŠ
 • 22.3. - Den učitelů - badminton v tělocvičně v Růžďce + posezení Na Nové
 • 22.3. - Matematický klokan - soutěž pro žáky 2.-9. ročníku
 • 22.3. - 3. sběr starého papíru a lepenky
 • 21.3. - soutěž anekdot v družině
 • 14.3. - okresní kolo zeměpisné olympiády - 2. místo Jany Mátlové (postup do kraje)
 • 14.3. - bubnování na 1. stupni - DRUM-IN
 • 7.3. - 5. ročník na exkurzi ve Vsetíně Příběhy valašských kamenů
 • žáci 5. ročníku (+ někteří mladší) hrají pohádku O 12 měsíčkách v knihovně a školce
 • 4.3. - exkurze do dřevovýroby Kotrla - 6. ročník
 • 23.2. - naše škola pořádala 3. kolo šachové Vasto tour
 • 21.2. - etické dílny na 1. stupni
 • únor 2013 - turnaj v české dámě ve školní družině
 • 19.2. - konverzace v angličtině - okresní kolo
 • 18.2. - 3. kolo florbalové ligy - výsledky a kanadské bodování
 • 14.2. - školní kolo olympiády ze zeměpisu
 • 13.2. - tělocvik na sněhu ve 3. ročníku
 • 13.2. - Indiánský den v 1. ročníku
 • 12.2. - okresní kolo olympiády z ČJ
 • 7.2. - zápis do 1. ročníku
 • 6.2. - předškoláci z mateřské školky na návštěvě v první třídě
 • 30.1. - okresní kolo dějepisné olympiády
 • 30.1. - šachy - krajské kolo družstev žáků 1.-5. ročníku - skvělé 3. místo!
 • 23.1. - lyžařský výcvik
 • 9.1.2013 - divadélko z Mikulůvky s Loupežnickou pohádkou pro 1. stupeň a mateřskou školku
 • 20.12. - Abraka muzika
 • 19.12. - Vánoční turnaj v pingpongu
 • 19.12. - beseda o kosmických technologiích
 • 12.12. - 2. místo v šachové Grand prix - turnaj v Karolínce
 • 11.12. - Vánoční tvoření dětí, rodičů, učitelů...
 • 6.12. - výsledky sběru papíru
 • 5.12. - Mikuláš ve škole a družině
 • 4.12. - deváťáci pečou pizzu v rámci předmětu Pracovní činnosti
 • 3.12. - okresní kolo florbalového Orion cupu dívek v Kelči - 3. místo
 • 28.11. - videoprojekce "Tajemný svět Ekvádoru a Galapág" v kině Vatra ve vsetíně pro žáky 6. a 7. ročníku
 • 27.11. - Jablůnka čte dětem - v knihovně pro veřejnost
 • 26.11. - páťačky hrály divadlo pro školkáče v knihovně
 • 23.11. - stolnětenisový turnaj pro veřejnost
 • 23.11. - projekt Praha v 5. ročníku
 • 22.11. - skončila plavecká a předplavecká výuka v 1.-3. ročníku
 • 19.11. - florbalová liga
 • 15.11. - 6. ročník - exkurze ve Valašském Meziříčí - muzeum + hvězdárna
 • 13.11. - prvňáci ve školce
 • 9.11. - orion florbal cup - dívky, mladší žáci, starší žáci
 • 8.11. - žáci 8. a 9. ročníku v divadle v Novém Jičíně a na exkurzi v Muzeu klobouků
 • 8.11. - přírodovědná soutěž Jaloveček - družstvo žaček 6. ročníku na 1. místě!
 • 6.11. - šachová Grand Prix ve Valašském Meziříčí - 1. kolo
 • 31.10. - dýňová slavnost v družině
 • 30.10. - piškvorky - turnaj uskutečněný ve školní družině
 • 29.10. - exkurze žáků 8. ročníku do firmy KUMO - koželužna
 • 23.10. - florbalová liga - 1. kolo (průběžné 3. místo)
 • 23.10. - Praha - po stopách Karla IV. - exkurze 5. ročníku
 • 23.10. - "Naše obec" - projekt ve 3.ročníku
 • 15.10. - sbíráme vršky od PET lahví
 • 10.10. - práce se dřevem v 7. ročníku
 • 10.10. - exkurze 6. ročníku do Domova se zvláštním režimem v Pržně
 • 9.10. - exkurze žáků 8. ročníku do čističky odpadních vod ve Vsetíně
 • 5.10. - třeťáci a A. Lindgrenová :) na besedě v knihovně
 • 5.10. - včelařský kroužek
 • 27.9. - exkurze žáků 8. ročníku do firmy Kotrla - dřevovýroba
 • 25.9. - sběr starého papíru
 • 20.9. - mapa Valašska - každoroční zeměpisný miniprojekt v 9. ročníku
 • 20.9. - přehled kroužků, ZUŠ vsetín a odpoledních aktivit ve škole
 • 20.9. - škola je zapojena do projektu "Ovoce do škol" - dorazily první plody
 • 19.9. - drakiáda - žáci 1. stupně pouští draky
 • 19.9. - exkurze 4. a 5. ročníku do ZOO Lešná
 • 19.9. - začátek přeplavecké výuky 1. ročníku
 • 12.9. - šesťáci na Klenově - adaptační vycházka
 • 5.9. - začátek plavecké výuky 2.a 3. ročníku