Některé z akcí ve školním roce 2009/2010

 • 22.6. - výlet parlamentu
 • 11.6. - šachy s Hošťálkovou
 • 1.6. - dvoudenní výlet 9. ročníku - Osvětim, Krakow
 • 28.5. - paleta Huga Grossa - návštěva školy ve Svinné na slovensku
 • 28.5. - dvoudenní výlet 8. ročníku - Březiny
 • 28.5. - výlet 7.ročník - Helfštýn
 • 28.5. - dvoudenní výlet 6. ročníku - Praha
 • 27.5. - výlet 1. stupeň - Zlín, vizovice
 • 21.5. - Afričani ve škole - Humanitas-cz - beseda o JAR
 • 20.5. - přebor školy ve stolním tenise
 • 18.5. - turnaj v SUDOKU
 • 17.5. - dramatický kroužek na návštěvě v družině
 • 13.5. - "Poháru rozhlasu" (atletika) - postup mladších žáků do okresního kola! (konkurence 21 škol)
 • 7.5. - Den matek
 • 30.4. - slet čarodějnic
 • 27.4. - fyzikální olympiáda - Petr Vaněk 6.místo v kraji
 • 24.4. - závody poníků v Radslavicích - Monika Frýbortová 1.místo
 • 21.4. - Den Země
 • 13.4. - zeměpisná olympiáda - Petr Vaněk 4.místo v kraji
 • 13.4. - hejtmanský den v Jablůnce
 • 13.4. - přebor školy v páce - 1.místo Daniel Liška z 9.ročníku
 • 7.4. - dějepisná olympiáda 1.místo v krajském kole - Petra Křesťanová z 8.ročníku
 • 7.4. - Matematický KLOKAN - výsledky okresního kola - velmi úspěšný Petr Vaněk a Jaroslav Běťák
 • 31.3. - fyzikální olympiáda 1.místo v okrese - Petr Vaněk z 9.ročníku
 • 30.3. - koncert Abraka muzika
 • 29.3. - 3. sběr starého papíru a lepenky
 • 27.3. - včelařský kroužek na vycházce
 • 26.3. - projekt Ámos - devá´táci učí na 1.stupni
 • 24.3. - recitační soutěž žáků 1.stupně
 • 24.3. - Velikonoce
 • 19.3. - pečeme pizzu v sedmičce
 • 18.3. - projekt "Voda" - 8.ročník
 • 18.3. - exkurze 8. r. - Vsetín
 • 17.3. - čteme dětem - akce v knihovně pro veřejnost
 • 17.3. - 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády - Petr vaněk
 • 12.3. - týden evropské kuchyně
 • 2.3. - tančírna
 • 2.3. - zeměpisná olympiáda - školní kolo
 • 26.2. - závody aut na ovládáni
 • 20.2. - karneval
 • 16.2. - návštěva ze Svinné - partnerské školy
 • 11.2. - zápis do 1. ročníku
 • 9.2. - Tomáš Paprstka - beseda
 • Tomáš Paprstka mistrem světa
 • Tomáš Paprstka - školní léta
 • lyžařský výcvik - sjezd
 • lyžařský výcvik - běh
 • 22.1. - výstava Pásli ovce valaši
 • 7.1. - simultánka s šachovou reprezentantkou Slovenska
 • 22.12. - Vánoční besídka
 • 21.12. - celoškolní projekt "V zdravém těle zdravý duch" (o lidském těle)
 • 18.12. - nový nábytek ve vestibulu školy
 • 16.12. - 2. sběr starého papíru - výsledky
 • 16.12. - turnaj ve vybíjené - 1.stupeň v sokolovně
 • 14.12. - Vánoce v družině
 • 14.12. - školní kolo v olympiádě z českého jazyka
 • 12.12. - Mikulášský turnaj v pingpongu ve Valašském Meziříčí
 • 10.12. - Peer program v 7.ročníku
 • 9.12. - beseda 9. ročník – „Povídání o Bibli“ – Sdružení Most
 • 8.12. - 8. a 9. ročník - beseda: „Láska ano, děti ještě ne.“ v kině ve Valašském Meziříčí
 • 7.12. - Vánoce ne dědině - žáci 2.-5.ročníku v rožnovském skanzenu
 • 4.12. - Mikuláš ve škole a školní družině
 • 25.11. - účesy v družině - kreativní soutěž
 • 25.11. - šachy - Grand Prix - 2.kolo v Alcedu Vsetín
 • 23.11. - "Role muže a ženy" - přednáška sdružení Archa pro žáky 9. ročníku
 • 20.11. - florbal dívky - okrsek - 3. místo
 • 18.11. - SCIO testy 9. ročník
 • 18.11. - "Jak se žije na Ukrajině" - přednáška a beseda sdružení MOST ve Valašském Meziříčí
 • 11.11. - Přírodovědný klokan - soutěž pro žáky 8. a 9.ročníku
 • 11.11. - skončil plavecký výcvik 2. a 3. ročníku a předplavecký výcvik 1. ročníku
 • 11.11. - čtvrťáci v knihovně
 • 9.11. - Jablůnka čte dětem - veřejné čtení v jablůnecké knihovně
 • 9.11. - "Co je to doma" -sdružení Archa pro žáky 6.ročníku - doplnění učiva OV
 • 6.11. - diskotéka v tělocvičně školy
 • turnaj v dámě v družině
 • 5.11. - Kniha je můj kamarád - Helenka Solařová 3.místo v celostátní soutěži
 • 4.11. - školní parlament na obecním úřadě
 • 4.11. - žáci 9. ročníku na burze škol ve Vsetíně
 • 3.11. - okresní kolo v halové kopané mladších žáků - 7.místo
 • 2.11. - florbalová liga
 • 27.10. - Halloween v družině
 • 27.10. - nový nábytek v jídelně
 • 24.10. - krajská soutěž v šachu - sobotní akce družstva žáků školy (+ Lukáš Gabryš) - 6.místo
 • 23.10. - stolní tenis - okresní kolo starších žáků - pěkné 4.místo družstva
 • 22.10. - "Kriminalita a trestní odpovědnost mládeže" - beseda se zástupkyní soc. právního odboru MěÚ vsetín pro 7. a 8. ročník
 • 21.10. - šachová Grand prix 1.díl ve Valašském Meziříčí
 • 21.10. - exkurze čistička odpadních vod ve Vsetíně - 8.ročník
 • 9.10. - pečeme perníčky v 7. ročníku
 • 8.10. - exkurze žáků 6. a 7. ročníku do Zlínské filharmonie a archeoskanzenu v Modré
 • 6.10. - exkurze 8. ročníku do firmy KOVAR v Leskovci
 • 25.9.2009 - návštěva vsetínského zámku - 9.ročník
 • 25.9.2009 - sběr starého papíru
 • 23.9.2009 - okrskové kolo v halové kopané mladších žáků ve Vsetíně - 1. místo v okrsku
 • 18.9.2009 - bramboráky v 7. ročníku
 • 18.9.2009 - Mona Lisa ve výtvarné výchově v 9. ročníku
 • 18.9.2009 - šachový kroužek zahájil činnost
 • 16.9.2009 - zahájena předplavecká výuka žáků 1.ročníku
 • 16.9.2009 - exkurze do ZOO v Lešné - žáci 4. a 5. ročníku
 • z otevírání nové radnice
 • nový žákovský parlament
 • 10.9.2009 - vycházka 1.stupně
 • 2.9.2009 - zahájena plavecká výuka žáků 2. a 3. ročníku
 • 1.9.2009 - noví prvňáčci ve škole