Některé akce ve školním roce 2008/2009

 • 26.6. - konec školního roku
 • 25.6. - příprava na mimořádné události - povodně, požáry, chemické nebezpečí...
 • 16.6. - výlet žáků 1.stupně
 • 19.6. - školní parlament na lezecké stěně ve Valašském Meziříčí
 • dětský den
 • 12.6. - šachy - závěr sezóny
 • 5.6. - společné fotografování
 • 4.6. - výlet 6.třídy do Kroměříže
 • 3.6. - nohejbal - přebor školy
 • 29.5. - den s policií ČR
 • 28.5. - beseda s včelaři
 • 27.5. - exkurze 6.třídy do Teplic
 • 26.-27.5. - výlet 7. a 8.třídy do Brna
 • 20.-21.5. - výlet 9.třídy do Prahy
 • 20.5. - atletický trojboj - mladší žáci soutěžili ve Vsetíně
 • 18.5.- beseda v deváté třídě na téma Partnerské vztahy (přednášející paní Kulišťáková z Poradny pro ženy a dívky v Rožnově p/R.)
 • 16.5. - šachový turnaj na Integře
 • 13.-15.5. - oslavy 55.výročí školy
 • 30.4. - slet čarodějnic
 • 30.4. - družina - soutěž "Vypadáš hrozně"
 • 22.4. - Den Země
 • 7.4. - laťka - 1.stupeň
 • 6.4. - Petr Vaněk z 8.ročníku zvítězil v okresním kole fyzikální olympiády
 • 4.4. - Brno OPEN - turnaj v dámě
 • 3.4. - exkurze do Vsetína 8. + 9.ročník - hvězdárna, výstava patchwork
 • 1.4. - školní laťka - soutěž ve skoku vysokém
 • 1.4. - apríl - pruhovaný den
 • 27.3. - soutěž ve spellingu - anglický jazyk na 1.stupni
 • 26.3. - peer v družině
 • 26.3. - peer program v 6.ročníku
 • 21.3. - šachový turnaj - Bystřička
 • 19.3. - výsledky Matematického klokana
 • 18.3. - výsledky okresního i školního kola zeměpisné olympiády
 • 14.3. - přebor Brna v dámě
 • 7.3. - karneval
 • z turnaje šachového kroužku
 • 4.3. - Česko a Jablůnka čte dětem
 • 4.3. - pečeme perníčky v 7.ročníku
 • 28.2. - výlet na běžkách - rodiče, učitelé, jablůnecká veřejnost
 • 25.2. - Junior aerobik v Kelči
 • únor - přebor družiny ve stolním tenise
 • 18.2. - sněhové sochy
 • 16.2.-19.2. - lyžařský výcvik
 • 13.2. - beseda o Papui Nové Guinei
 • 12.2. - zápis do 1.ročníku
 • 12.2. - soutěž v konverzaci v angličtině
 • 10.2. - sběrová soutěž
 • 10.2. - beseda v 6.třídě na téma "Co potřebuji,co chci" - p. Martináková ze sdružení Archa
 • 4.2. - závody aut na dálkové ovládání ve školní družině
 • 3.2. - šachová Grand Prix - mladší žáci ve Vsetíně
 • 29.1. - projekt "Evropská unie
 • 21.1. - ZUŠ vsetín - veřejné přehrávky
 • 12.1. - zimní radovánky žákyň 8.ročníku
 • 14.1. - přednáška sdružení Archa pro 7.třídu na téma "Já a mé vztahy"
 • 14.1.2009 - vybíjená - okrskové kolo mladších žáků
 • 9.1.2009 - šachy - okrskové kolo mladších a starších žáků
 • 9.1.2009 - lednová diskotéka v tělocvičně školy
 • 5.1.2009 - vyhodnocení recyklohraní
 • 24.12. - Štědrovečerní koncert
 • 19.12. - vánoční divadelní představení
 • 16.12. - vánoční tvoření dětí, rodičů, ...
 • 11.12. - z hodiny výtvarné výchovy
 • 12.12. - stručně z posledních akcí MPP
 • 11.12. - turnaj v pingpongu
 • 10.12. - turnaj v přehazované
 • 5.12. - Mikuláš v družině
 • 4.12. - exkurze 8.ročníku do SPŠS ve Valmezu
 • 1.12. - něco z recyklohraní
 • 28.11. - šachový kroužek zahájil
 • 28.11. - recitační soutěž 1.stupně
 • 28.11. - výsledky SCIO testů v 6.ročníku
 • 26.11. – 1.schůzka kurzu 1.pomoci
 • 25.11. - lezení na umělé stěně
 • 25.11. - videoprojekce Amazonka - Brazílie v rytmu samby (Vsetí kino Vatra - 6.+7.ročník)
 • 19.11. - bramboráky ve školní kuchyňce
 • 18.-20.11. - SCIO testy - 9.ročník
 • umělecká díla žáků 1.stupně
 • 11.-15.11. - školní kola v pingpongu - turnaj žáků 2.stupně
 • 13.11. - kulturní exkurze do Vsetína
 • 11.11. poslední ze série besed v knihovně pro žáky 6.-9.ročníku
 • 7.11. - diskotéka v tělocvičně školy, pořádaná žáky 9.třídy
 • 5.11. - akce pro vycházející žáky
 • 5.11. - pomalu končí plavecký výcvik 1.-3.třídy
 • 4.11. - druháci připravují jablečný koláč
 • 30.10. - šesťáci vysazují stromky
 • 30.10. - haloween v družině
 • 22.10. - sběrová soutěž
 • 21.10. - beseda v knihovně 8.třída - Divá Bára
 • 21.10. - 1.schůzka školního parlamentu
 • 20.10. - volby v 9.třídě hodina občanské výchovy
 • 13.10. - soutěž ve střelbě ze vzduchovky
 • 10.10. - pouštění draků
 • 8.10. - exkurze do čističky odpadních vod ve Vsetíně
 • 8.10. - 5.třída na dopravním hřišti ve Vsetíně
 • 6.10.-10.10. - SCIO testy 6.ročníku
 • 3.10. - návštěva z partnerské obce Svinná ze Slovenska
 • 2.10. - výroba draků - pracovní činnosti v 6.třídě
 • 1.10. - soutěž přírodovědný klokan pro žáky 8.-9.ročníku
 • 30.9. - v zeměpise tvoří žáci 9.třídy mapu Valašska
 • 30.9. - okrskové kolo v malé kopané starších žáků
 • 26.9. - "Den jazyků" - letos ve znamení slovenštiny
 • 25.9. - Veletrh vzdělávání ve Zlíně - 9.třída
 • 23.9. - exkurze do ZOO Lešná - 4. a 5.třída
 • 5.9. - záříjový pochoďák prvního stupně
 • sponzoring lemura v ZOO Lešná