Některé akce ve školním roce 2007/2008

 • 25.6. - výlet 1.stupně
 • 24.6. - "Jablůnecká olympiáda"
 • Mezinárodní spolupráce - eTwining"
 • 19.6. - beseda s včelařem
 • 18.6. - exkurze do zemědělského družstva
 • 13.6. - nocování ve škole
 • 12.6. - sběr papíru
 • 12.6. - letečtí modeláři v družině
 • 11.6. - volba povolání - projekt
 • 5.6. - praktické činnosti na 1.stupni
 • 4.6. - exkurze 8.ročníku na Obchodní akademii
 • 28.5. - atletický trojboj žáků 1.stupně
 • 23.5. - Den matek
 • sponzorujeme lva v ZOO Lešná
 • 17.5. - Valašský pohár MTB
 • 15.5. - výtvarná výchova v 7.ročníku
 • 15.5. - práce na pozemku + sad
 • 14.5. - koncert žáků ZUŠ Vsetín
 • 5.5. - výročí osvobození Jablůnky
 • 5.-6.5. - Školní výlet 7.a 9.ročníku
 • 30.4. - Slet čarodějnic
 • 30.4. - Den Země - projektový den
 • 30.4. - učitelé se vzdělávají
 • 29.4. - čtyřmetrový had ve výuce
 • 23.4. - literární soutěž "Blízká dálka"
 • 23.4. - 1.stupeň v divadle
 • 17.4. - výtvarná výchova v 6.ročníku
 • 17.4. - Cola cup - fotbalový turnaj
 • 10.4. - Tonda Obal na cestách - besede o třídění odpadů
 • 27.-29.3. - Packal - televizní soutěž
 • 28.3. - Den učitelů
 • 27.3. - exkurze do koželužny
 • li>19.3. - zeměpisná olympiáda - okresní kolo
 • 19.3. - Velikonoce - práce žáků 1.st.
 • 15.3. - karneval
 • 29.2. - školní laťka - výsledky
 • 29.2. - "Den navíc"
 • 26.2. - zeměpisná olympiáda - školní kolo
 • 25.2. - dějepisná olympiáda - okresní kolo
 • 25.2. - recitační soutěž - školní kolo
 • 25.2. - 2.florbalová liga
 • 22.2. - Sběrový den - tříděný papír
 • Informace ze soutěže gengů
 • Z hodiny zeměpisu v 6.třídě
 • 14.2. - vyhodnocení fotografické soutěže<
 • 12.2. - zápis do 1.třídy
 • 11.2. - beseda o Sluneční soustavě
 • 6.2. - učitelé na návštěvě v mateřské školce
 • 5.2. - konverzace v anglickém jazyce - školní kolo soutěže žáků 2.stupně
 • 4.2. - halová kopaná - turnaj mladších a starších žáků v sokolovně TJ Spartak Jablůnka
 • 1.2. - školení 1.pomoci pro učitele - "Základní norma zdravotnických znalostí".
 • 16.1. - závod aut na ovládání v družině
 • 14.1. - školní florbalový turnaj
 • 14.1. - žáci 2.stupně ve Zlíně na divadelním představení R.U.R. od Karla Čapka
 • 7.1. - školní kolo olympiády v českém jazyce
 • 4.1.2008 - šachová simultánka se slovenskou reprezentantkou
 • 21.12. - vystoupení Divadélka bratří Čapků
 • 21.12. - předvánoční atmosféra ve 2.třídě
 • 20.12. - pečeme na Vánoce
 • prosinec - školní kolo dějepisné olympiády
 • 17.12. okresní kolo ve florbalu
 • 13.12. - předvánoční dílny pro děti i rodiče
 • 12.12. - přátelské utkání ve florbale ve Valašské Bystřici
 • 8.12 - barvy života ve škole - sedmačky pomáhají prvňákům v barevném snímání na počítačové učebně
 • 5.12. - Mikuláš - v družině i ve škole
 • 3.12. - aerobik v Kelči - žáci 1.stupně s p.u.Hurtíkovou
 • 30.11. - podzimní diskotéka organizovaná devá´táky v tělocvičně školy
 • 27.11. - peer program pro šesťáky - Sandra s Míšou ze střední školy
 • 20.11. - videoprojekce Austrálie v kině vatra ve Vsetíně pro 6.a 7.ročník
 • 17.11. - věneček
 • 13.11. - okrskové kolo vybíjené děvčat
 • 7.11. - veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí ve Vsetíně
 • 7.11. - skončil plavecký a předplavecký výcvik žáků 1.-4.ročníku
 • 5.11. - hudební vystoupení skupiny ABRAKA
 • 2.11. - beseda "Zdravá strava"
 • 29.10. - projektový den "Naše obec"
 • říjen - "Dýňová slavnost v družině
 • 19.10. - exkurze Kulturní Vsetín
 • 17.10. - beseda s horolezcem v družině
 • 14.10. - instalace venkovních tabulí
 • 12.10. - seznamovací pobyt šesťáků na hájnce v Semetíně pod patronací Alceda Vsetín
 • od 3.10. - předtaneční v sokolovně pro 7.-9.třídu
 • 27.9. - sedmáci v bezbariérovém centru Březiny
 • 25.9. - exkurze do ZOO Lešná (4.-6.ročník)
 • 21.9. - diskotéka ve škole
 • 21.9. - výtvarná výchova v 7.ročníku: mozaika z kamenů
 • 20.9. - pan učitel Vaněk vystavuje své obrazy v Dianě
 • 3.9. - pan ředitel pasuje prvňáky