Právě probíhající akce

Do konce školního roku vystavuje v prostorách školy své fotografie Radek Potočný

Některé uskutečněné akce ve školním roce 2006/2007

 • 26.6. - jak se žije na voziku
 • 22.6. - soutěž v družině Vypadáš skvěle!
 • 21.6. - raftové závody na loděnici ve VM
 • 13.6. - geodetická měření v matematice - deváťáci s p.učitelkou Šotolovou vyměřují pozemek
 • 11.6. - v družině trénujeme poskytování 1.pomoci zraněnému
 • 8.9. - fotografování tříd
 • 2.6. - Klub rodičů a přátel školy na cyklistickém výletě
 • 1.6. - Den otevřených dveří
 • 31.5. - beseda se včelařem Tomášem Češkem (žákem 8.ročníku) ve školní družině
 • 23.5. - školní výlet 1.stupně - Kopřivnice, Štramberk
 • 12.5. - 3.ročník závodu horských kol - Jablůnecký MTB mládeže
 • 7.5. - projektový den ke Dni Země
 • 27.4. - slet čarodějnic
 • 25.4. - hasiči na návštěvě mezi šesťáky
 • 25.4. - beseda osmáků se zaměstnancem úřadu práce v rámci předmětu volba povolání
 • 25.-26.4. - CERMAT - testování žáků 5.ročníku z M, ČJ a obecných studijních předpokladů
 • 23.4. - recitační soutěž žáků 1.stupně
 • 19.4. - aprílová laťka - soutěž ve skoku vysokém
 • 12.4. - Coca cola cup - celostátní fotbalový turnaj
 • 4.4. - soutěž ve sběru starého papíru
 • 2.4. - žáci 5.třídy na návštěvě hvězdárny ve Valašském Meziříčí
 • 28.3. - Den učitelů - žáci učí
 • 16.3. - Klokan - mezinárodní matematická soutěž (školní kolo)
 • 15.3. - Peer program v družině - připravily žákyně 9.třídy M.Navrátilová a S.Šimarová
 • 14.3. - exkurze do Zoo Lešná - žáci 4. a 5.třídy
 • 9.3. - zeměpisná olympiáda - šk.kolo
 • 8.3. - dějepisná olympiáda - okresní kolo
 • 8.2. - zápis do 1.třídy
 • žáci "malují" ve škole
 • 5.2. - 1. stupeň na divadelním představení Sněhurka v Novém Jičíně
 • 1.2. - testování žáků 9.ročníku společností CERMAT
 • 27.1. - karneval
 • 18.1.2007 - řemesla v Alcedu
 • 18.1. - 8.třída v koželužně KUMO
 • 17.1.2007 - keramika s rodiči
 • 21.12.2006 - konec roku pro žáky školy - scénky, písničky, vystoupení z vánoční besídky pro rodiče, .....
 • 19.12.2006 - soutěž v aerobiku v Brumově
 • 19.12.2006 - vánoční turnaj ve vybíjené pro žáky 1.stupně
 • 15.12.2006 - vánoční besídka s jarmarkem pro rodiče a přátele školy
 • prosinec - beseda s leteckými modeláři v družině
 • prosinec - šesťáci pečou na Vánoce
 • 6.12.2006 - Vánoce ve skanzenu - 2.+3.třída
 • 5.12.2006 - Mikuláš ve škole i v družině
 • 21.11.2006 - sedmáci a osmáci ve Vsetíně na videoprojekci "Indonésie - země tisíce ostrovů"
 • 17.11.-18.11.2006 - učitelé na dvoudenním kurzu osobnostní a sociální výchovy ve Velkých Karlovicích
 • 8.11.2006 - soutěž školní družiny "Vypadáš hrozně"
 • 8.11.2006 - Veletrh vzdělávání DK Vsetín – 9.ročník
 • 7.11.2006 - hudební vystoupení skupiny Abraka z Hranic
 • 7.11.2006 - vybíjená dívek 6.+7.ročník - okrskové kolo
 • 25.10.2006 - "Dýňová slavnost" v družině
 • 24.10.2006 - hájenka v Semetíně
 • 20.10.2006 - beseda s Černochy o Jihoafrické republice s bubínky
 • 19.10.2006 - třeťáci a čtvrťáci na dopravním hřišti ve Vsetíně
 • 3.10.2006 - pomáháme rekultivovat skládku v blízkosti školy
 • 25.9.2006 - zahájen předplavecký výcvik 1.třídy
 • 11.10.2006 - osmáci na exkurzi v čističce odpadních vod ve Vsetíně
 • 26.9.2006 - Mezinárodní den jazyků
 • 20.9.2006 - žáci 6.ročníku na "Dni policie" ve Vsetíně
 • 11.9.2006 - zahájen plavecký výcvik 2.-4.třídy