Některé uskutečněné akce ve školním roce 2005/2006

 • 20.6. - družina se koupe ve školním bazénu
 • 16.6. - 1.stupeň nocuje ve škole
 • 15.6. - Den otevřených dveří
 • 13.6. - R. Kovář na besedě v družině
 • 13.6. - učitelé připravují ŠVP
 • 12.6. - čtvrťáci na dopravním hřišti
 • 8.6.-9.6. - 8.A + 8.B na školním výletě
 • 6.6.-7.6. - 9.B na školním výletě v Kutné Hoře
 • 27.5. - 1.-6.ročník na výletě v Javoříčku
 • 23.5. - Minimaraton v Aerobiku - soutěž mezi školami
 • 20.5. - Jablůnecký MTB mládeže
 • 12.5. - malujeme před školou
 • 10.5. - 11.5.2006 - Dvoudenní raftování sedmáků na řece Moravě
 • 28.4.2006 - Den Země
 • 28.4.2006 - Slet čarodějnic a čarodějů
 • 6.4.2006 - Závody dálkově řízených autíček v družině
 • 31.3.2006 - Kloboukový den na 1.stupni
 • 31.3.2006 - exkurze do firmy Hobbit
 • 31.3.2006 - recitační soutěž pro 1.stupeň
 • 20.3.2006 - školní kolo zeměpisné olympiády
 • 17.3.2006 - matematická soutěž Klokan - výsledky
 • 9.3.2006 - Zimní olympiáda
 • 8.3.2006 - Aerobik v Loučce
 • 3.3.2006 - zimní radovánky 1.stupně
 • 28.2.2006 - Školní kolo v recitační soutěži
 • 1.2.-8.2. - lyžařský výcvik - běh
 • 1.2.-8.2. - lyžařský výcvik - sjezd
 • 21.1. - karneval
 • zima 2005/2006 - plavecký výcvik žáků 3.a 4.třídy
 • 9.1. - opravdová zima nad školou objektivem pana ředitele - běžkaře
 • 6.1. - Tříkrálová sbírka
 • leden 2006 - "Nová" počítačová učebna
 • 22.12. - vánoční rozloučení ve škole
 • 21.12. - vánoční turnaj ve vybíjené
 • 20.12. - Adventní besídka spojená s prodejní výstavkou prací žáků a učitelů školy
 • 19.12. - vánoční turnaj ve florbalu
 • prosinec 2005 - šesťáci pečou na Vánoce
 • prosinec 2005 - Třeťáci vyrábí Betlém z lepenky
 • 8.12. - florbal – okrsek Vsetín – dívky
 • 6.12. - florbal – okrsek Vsetín - hoši
 • 6.12.2005 - "Vánoce na dědině" - program pro třeťáky a čtvrťáky v rožnovském skanzenu
 • 5.12.2005 - Mikuláš ve škole a družině
 • 14.11.2005 - 1.lekce plaveckého výcviku - 3.a 4.třída
 • 11.11.2005 - Hodina keramiky - žáci 1.-6.ročníku si pod vedením odborníka vlastnoručně vyrobí keramický výrobek
 • 10.11.2005 - "ekologický týden" - návštěva 8.ročníku na ISŠ COP ve Valašském Meziříčía pracovních příležitostí ve Valašském Meziříčí -
 • 9.11.2005 - Výchovný koncert
 • 8.11.2005 - Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí ve Valašském Meziříčí - 9.ročník.
 • 7.11.2005 - návštěva azylového domu ve Vsetíně
 • 4.11.2005 - "Dýňová slavnost" v sokolovně
 • 1.11.2005 - "Dýňová slavnost" v družině
 • 20.10.2005 - úspěchy v literární soutěži Strom vyhlášené k ke Dni stromů
 • 20.10.2005 - beseda "Kriminalita a trestní odpovědnost mládeže: 8.B
 • 17.10.2005 - beseda "Kriminalita a trestní odpovědnost mládeže: 8.A
 • 14.10.2005 - návštěva okresního archivu ve Vsetíně - 6.ročník
 • 12.10.2005 - beseda v knihovně v Jablůnce - 6.ročník
 • 10.10.2005 - exkurze do čističky odpadních vod - 8.ročníky
 • září 2005 - výcvik peer aktivistů
 • podzim 2005 - pomoc při záchraně vzácné lokality vstavačovitých
 • 1.10.2005 - absolventi 1957/58 na návštěvě ve škole
 • 30.9.2005 - beseda v knihovně v Jablůnce - 2.ročník
 • 23.9.2005 - noční pochod
 • 26.9.2005 - Evropský den jazyků
 • 26.9.2005 - přírodopisná vycházka na lokalitu se vstavačovitými rostlinami
 • 23.9.2005 - prvňáci navštívili divadelní představení v mateřské školce
 • 23.9.2005 - pouštění draků - 1.stupeň
 • 20.9.2005 - exkurze do Zoo Lešná - 3. a 4. ročník